Home / People / Jan Peter IJspeert
Portret van Jan Peter IJspeert

Jan Peter IJspeert

Counsel
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Nederlands, Engels, Duits

Jan Peter IJspeert is als advocaat werkzaam binnen de Praktijkgroep Real Estate & Construction. Hij is gespecialiseerd in Projectontwikkeling en Corporate Real Estate.

Jan Peter adviseert zowel nationaal als internationaal opererende projectontwikkelaars, asset management ondernemingen, beleggers en overhedendoor het opstellen van projectontwikkelingsdocumentatie, inclusief het opzetten van samenwerkingsstructuren en het begeleiden van vastgoed- en aandelentransacties.

Jan Peter is sinds 2013 werkzaam bij CMS, daarvoor werkte hij bij TCN Property Projects en als advocaat bij Van Doorne.

Meer Minder

Relevante ervaring

Ontwikkeling en aan- en verkoop van:

  • Logistiek vastgoed
  • Kantoren en hotels
  • Datacentra
  • Woningportefeuilles
Meer Minder

Lidmaatschappen en functies

  • Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ)
Meer Minder

Opleidingen

  • Onroerend goedrecht, Grotius Academie
  • Nederlands recht (staats- en bestuursrecht), Universiteit Leiden
Meer Minder

Feed

11/05/2023
ESG Ont­bijt­ses­sie: Duur­zaam Vast­goed
CMS or­ga­ni­seert op don­der­dag 11 mei 2023 een ont­bijt­ses­sie over Duur­zaam Vast­goed
11/11/2022
Over­zicht ESG-in­ter­views
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/11/2022
Duur­zaam Vast­goed
ESG: En­vi­ron­men­tal, So­ci­al & Gover­nan­ce
11/07/2022
CMS ad­vi­seert Na­no Di­men­si­on Ltd. bij de aan­koop van Ad­ma­tec en For­ma­tec
CMS heeft Na­no Di­men­si­on Ltd. ge­ad­vi­seerd bij de Ne­der­lands­rech­te­lij­ke as­pec­ten van de over­na­me van Ad­ma­tec Eu­ro­pe B.V. en For­ma­tec Hol­ding B.V. voor een koop­prijs van 12,9 mil­joen USD. Na­no Di­men­si­on...
17/06/2022
CMS be­ge­leidt CF Group bij over­na­me Star­li­ne Group
CMS heeft CF Group, een in­ter­na­ti­o­naal Duits fa­mi­lie­be­drijf, bij­ge­staan bij de koop van de in 1974 op­ge­rich­te Star­li­ne Group. Star­li­ne Group is een toon­aan­ge­ven­de pro­du­cent van zwem­ba­den en zwem­bad­af­dek­kin­gen...
30/11/2020
CMS ad­vi­seert Oak­tree bij ver­koop Ka­dans Sci­en­ce Part­ner
CMS heeft Oak­tree Ca­pi­tal Ma­na­ge­ment ge­ad­vi­seerd met be­trek­king tot de Ne­der­land­se as­pec­ten van de ver­koop van Ka­dans Sci­en­ce Part­ner aan AXA In­vest­ment Ma­na­gers.Vast­goed­ont­wik­ke­laar en in­ves­teer­der Ka­dans...
24/07/2020
CMS be­ge­leidt Being De­vel­op­ment bij ver­koop Max & Moo­re aan Amun­di
CMS heeft de Ne­der­land­se pro­ject­ont­wik­ke­laar Being De­vel­op­ment be­ge­leid bij de ver­koop van pro­ject 'Max & Moor­e' te Am­ster­dam Noord aan de Fran­se in­ves­teer­der Amun­di. Max & Moo­re Max & Moo­re be­staat uit...
17/12/2019
CMS be­noemt drie coun­sels: Jan Pe­ter IJspeert, Eti­en­ne Cox en Bob van Zijl
CMS be­noemt per 1 ja­nu­a­ri 2020 ad­vo­caat Jan Pe­ter IJspeert, be­las­ting­ad­vi­seur Eti­en­ne Cox en kan­di­daat-no­ta­ris Bob van Zijl tot coun­sel. Met de­ze be­noe­min­gen ver­sterkt CMS haar full-ser­vi­ce dienst­ver­le­ning...
07/10/2019
CMS be­ge­leidt In­ves­co bij for­ward fun­ding aan­koop dis­tri­hal­len in Ven­lo
CMS heeft In­ves­co bij­ge­staan bij een zo­ge­noem­de for­ward fun­ding aan­koop van een dis­tri­bu­tie­cen­trum in Ven­lo van ont­wik­ke­laar So­mer­set. De turn­key-op­le­ve­ring van het dis­tri­bu­tie­cen­trum zal in de loop van...
24/07/2019
CMS be­ge­leidt Ka­dans Sci­en­ce Part­ner bij aan­koop van Shell-com­plex Kes­s­ler...
CMS heeft pro­ject­ont­wik­ke­laar Ka­dans Sci­en­ce Part­ner be­ge­leid bij de aan­koop van het Shell-com­plex Kes­s­ler Park in Rijs­wijk. Daar­mee breidt Ka­dans haar hui­di­ge net­werk van ken­nis­in­ten­sie­ve lo­ca­ties uit...
18/07/2019
CMS be­ge­leidt Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land bij...
CMS heeft Sa­vills In­vest­ment Ma­na­ge­ment en Arab Bank Swit­zer­land be­ge­leid bij de aan­koop van het AM huis in Pa­pen­dorp in Utrecht van een pri­va­te be­leg­ger. Arab Bank Swit­zer­land heeft het ge­bouw aan­ge­kocht...
06/06/2019
CMS be­ge­leidt Nu­veen bij aan­koop Gou­den Bocht in Am­ster­dam voor € 126 mil­joen
CMS heeft de Ame­ri­kaan­se ver­mo­gens­be­heer­der Nu­veen Re­al Es­ta­te be­ge­leid die na­mens het Ci­ty­hold Of­fi­ce Part­ner­ship het mid­del­eeuw­se com­plex de Gou­den Bocht heeft aan­ge­kocht. Het be­treft een ge­com­bi­neer­de...