Home / Publicaties / Aangepaste Gedragscode Geneesmiddelenreclame per...

Aangepaste Gedragscode Geneesmiddelenreclame per 2015

06/01/2015

Per 1 januari 2015 wordt de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de CGR op een aantal punten aangepast. De aanpassingen betreffen met name regels inzake gastvrijheid en niet-WMO-plichtig onderzoek.

Redelijke maaltijdkosten

De Gedragscode Geneesmiddelenreclame kent al maximumbedragen voor redelijke gastvrijheidskosten bij wetenschappelijke bijeenkomsten en manifestaties. Om de zelfregulering op dit gebied in Nederland verder in lijn te brengen met de rest van Europa, wordt per 1 januari 2015 ook een maximumbedrag voor redelijke maaltijdkosten geïntroduceerd. Voor het verstrekken van een maaltijd aan een relatie in Nederland mag het bedrag van € 75 niet worden overschreden. Dit bedrag komt bovenop de geldende maximumbedragen voor wetenschappelijke bijeenkomsten en manifestaties waar een maaltijd onderdeel van kan uitmaken. Indien de maaltijdkosten buiten Nederland worden vergoed, dan gelden de aldaar door zelfregulering vastgestelde maximumbedragen.

Schriftelijke overeenkomst gastvrijheid

Farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren zijn verplicht om transparant te zijn over hun onderlinge relaties. Zo bepaalt de Gedragscode dat dienstverlenings- en sponsorovereenkomsten schriftelijk dienen te worden vastgelegd en openbaar moeten worden gemaakt in het Transparantieregister Zorg indien het totale bedrag van de relatie in een jaar € 500 overstijgt. Deze verplichtingen gaan per 1 januari 2015 ook gelden voor overeenkomsten inzake gastvrijheid. Het schriftelijkheidsvereiste geldt niet voor gevallen waarin de door het farmaceutisch bedrijf verleende gastvrijheid beperkt is tot het aanbieden van een maaltijd.

Transparantieregister Zorg

Om de Gedragscode verder in lijn te brengen met de transparantieregels van de Europese Federatie van de farmaceutische industrie (EFPIA), dienen farmaceutische bedrijven en beroepsbeoefenaren per 1 januari 2015 ook de onkostenvergoedingen bij dienstverlening en sponsoring openbaar te maken in het Transparantieregister Zorg. Daarnaast verdwijnt de verplichting om betaalde honoraria aan samenwerkingsverbanden en/of instellingen openbaar te maken indien deze al worden geopenbaard op naam van de beroepsbeoefenaar die de betreffende diensten heeft verricht.

Niet-WMO-plichtig onderzoek

Tot 2015 werd niet-WMO-plichtig onderzoek met geneesmiddelen door farmaceutische bedrijven door de CGR getoetst aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Per 1 januari 2015 gaat dit veranderen. De CGR gaat vanaf dat moment het “Toetsingskader niet-WMO-plichtig onderzoek” gebruiken bij beoordeling van niet-WMO-plichtig onderzoek. Gedurende de eerste 6 maanden van 2015 zal de CGR de adviesaanvragen nog ontvangen, maar niet meer inhoudelijk beoordelen. De inhoudelijke beoordeling zal worden uitgevoerd door een Medisch-Ethische Toetsingscommissie (METC), waarbij de Codecommissie van CGR de aanvraag alleen nog zal toetsen op gunstbetoon. Per 1 juli 2015 vervalt de verplichting om niet-WMO-plichtig onderzoek door de CGR te laten goedkeuren.

Auteurs

Anastasia Chistyakova