Home / Publicaties / Consultatie voorstel Wet franchise

Consultatie voorstel Wet franchise

31/01/2019

Anita Canta, Nicole Kuijer, Annemieke Hazelhoff en Charlotte van Heijst hebben namens CMS gereageerd op het consultatiedocument over de (invoering van de) Wet franchise.

Het wetsvoorstel houdt in dat aan boek 7 van het BW een nieuwe titel wordt toegevoegd met (uitgebreide) regels voor de franchiseovereenkomst. Het wetsvoorstel beoogt de verhouding tussen de franchisegevers en franchisenemers te verbeteren, maar de huidige formulering roept nog veel vragen op en is uitermate bezwaarlijk voor de franchisegevers.

Over de noodzaak van een wettelijke regeling bestaat overigens veel discussie. Zie daarvoor de eerdere reactie van CMS van 23 mei 2017 op de internetconsultatie wettelijke verankering gedragscode franchise.

Publicaties
Consultatie_Wet franchise_a.PDF
Downloaden
PDF 1 MB

Auteurs

Portret van Anita Canta
Anita Canta
Counsel
Amsterdam
Portret van Nicole Kuijer
Nicole Kuijer
Advocaat
Amsterdam
Portret van Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Amsterdam
Charlotte van Heijst
Toon meer Toon minder