Home / Publicaties / De hoofdactiviteit van betaaldienstverleners

De hoofdactiviteit van be­taal­dienst­ver­le­ners

04-01-2012

De Nederlandse wetgeving over betaaldiensten is gebaseerd op de EU Richtlijn Betaaldiensten, die in het Engels als Payment Services Directive door het leven gaat. In de praktijk wordt de richtlijn meestal als de PSD aangeduid.

De PSD is een aanvulling op het initiatief van de Europese bankensector voor de Single Euro Payment Area (SEPA). In het kader van SEPA hebben (een groot aantal) Europese banken standaarden opgesteld voor het grensoverschrijdende betalingsverkeer in de EU op het gebied van betalingen in Euro via overboekingen, automatische incasso, betaalpassen en credit cards. Het wettelijk kader voor SEPA wordt gevormd door de PSD.

Het toezicht onder de PSD berust primair bij De Nederlandsche Bank. Tot op heden heeft De Nederlandsche Bank echter nog geen specifiek beleid ter zake van deze kwestie ontwikkeld. Hopelijk gaat dit op korte termijn wel gebeuren en komt er aan de geschetste onzekerheden een einde.

Publicaties
Update_Banking_and_Finance_2012_ januari_b
Downloaden
PDF 72,2 kB