Home / Publicaties / Financiering van duurzame energie

Financiering van duurzame energie

een aantal ont­wik­ke­lin­gen

27/01/2011

Op 30 september 2010 bereikten de Tweede Kamerfracties van VVD en CDA overeenstemming over de tekst van hun regeerakkoord. Uit het regeerakkoord blijkt onder meer dat de regeringsfracties veranderìngen willen doorvoeren ten aanzien van twee belangrijke instrumenten bij de financiering van duurzame energie, namelijk groen beleggen (van belang voor de Regeling Groenprojecten) en de Stimuleringsregeling voor Duurzame Energie (SDE). Verder blijkt uit het regeerakkoord dat het kabinet Rutte een impuls wenst te geven aan publiek-private samenwerking (PPS). ln het bijzonder zal het beleid ten aanzien van PPS een impuls moeten geven aan de aanleg en het onderhoud van infrastructuur maar mogelijk biedt dit ook mogelijkheden voor meer PPS bij duurzame energieprojecten. ln dit artikel zal kort worden ingegaan op de Regeling Groenprojecten, de SDE en PPS bij duurzame energieprojecten en de recente ontwikkelingen in dit kader.

Publicaties
Update_Banking_Finance_2011_januari
Downloaden
PDF 182,7 kB