Home / Publicaties / Fiscale aspecten van het ROZ-model

Fiscale aspecten van het ROZ-model

09/04/2010

In deze korte bijdrage zal worden nagegaan of de fiscale bepalingen van het ROZ-model aanpassing behoeven, mede naar aanleiding van het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 juli 2009 (hierna: het Besluit). Het Besluit heeft betrekking op de heffing van BTW bij de levering en verhuur van onroerende zaken. In het Besluit zet de Staatssecretaris van Financiën (hierna: de Staatssecretaris) onder meer zijn beleid uiteen ten aanzien van de fiscale behandeling van huurgaranties, het ontbinden of wijzigen van huurovereenkomsten en de fiscale gevolgen van leegstand en kraken. Op deze interessante onderwerpen zullen wij in deze bijdrage niet ingaan. In dit artikel zullen wij ons uitsluitend concentreren op de vraag of het Besluit noopt tot een aanpassing van het ROZ-model ter zake van kantoorruimte.

Publicaties
Tijdschrift_voor_Huurrecht_Bedrijfsruimte_2010_01
Downloaden
PDF 352,2 kB

Auteurs

Portret van Arnout Scholten
Arnout Scholten
Partner
Amsterdam
Paul Hulshof