Home / Publicaties / Herstructureren: afstoting bedrijfsonderdelen en...

Herstructureren: afstoting bedrijfsonderdelen en waardering

Nacalculatiebeding als instrument

20/04/2009

De huidige recessie kan er toe leiden dat van een bestuurder ingrijpende beslissingen worden verwacht om de continüiteit van de ondernemlng te waarborgen. Een bestuurder kan genoodzaakt worden om ingrijpende herstructureringen binnen de onderneming door te voeren, waaronder het afstoten van bedrijfsonderdelen.
Een goed voorbereide herstructurering voorkomt verrassingen achteraf. Risico's worden vroegtijdig gesignaleerd en waar mogelijk voorkomen of beperkt.

Publicatie
Ondernemersbrief_2009_02
Downloaden
PDF 2 MB

Auteurs

Portret van Pieter Duijvenvoorde
Pieter van Duijvenvoorde
Partner
Amsterdam