Home / Publicaties / Koopgarant-regeling. Erfpacht. Wenk onder Rechtbank...

Koop­ga­rant-re­ge­ling. Erfpacht. Wenk onder Rechtbank Gelderland, 28 mei 2018

14/09/2018

Jasper Kampherbeek en Mariëlle de Blok zijn redactioneel medewerker van het tijdschrift Rechtspraak Notariaat (RN).

In hoeverre slaagt een vordering tot schadevergoeding in verband met een koopgarant-regeling?

Wenk in RN 2018/82, ECLI:NL:RBGEL:2018:2345

Uitspraken zoals onderhavige tonen aan dat gedegen voorlichting door de notaris bij erfpacht zeer gewenst is. Voor de praktijk is het goed om te weten dat deze rechter de Koopgarantbepalingen niet in strijd acht met de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten. Hoge huizenprijzen vormen vaak een belemmering voor degenen die een eerste huis willen kopen. Er zijn in de loop der tijd allerlei concepten bedacht om deze groep mensen tegemoet te komen door middel van bijvoorbeeld 'kopen met korting', 'sociaal kopen', 'verrassend wonen' en 'koopgarant'. Zoals uit onderhavige uitspraak en vele gelijksoortige uitspraken blijkt, zijn veel kopers niet op de hoogte geweest van de exacte inhoud en reikwijdte van de koopgarantconstructie. Wanneer teleurgestelde, gefrustreerde koopgarant-kopers na enkele jaren (meestal ten gevolge van een dalende woningmarkt) in de rechtbank staan met een restschuld, vangen zij echter vaak bot op de door hen ingestelde rechtsvorderingen, zo blijkt uit de lijn der rechtspraak. Als notaris dient men bedacht te zijn op de reikwijdte en eventuele gevolgen van een dergelijke constructie voor koper. De Belehrungsplicht (art. 43 Wna) is hierbij relevant. Het is immers van groot belang dat koper zich in de besproken constructie bewust is van de plichten en risico's van de koopgarant-regeling. Hoewel in onderhavige uitspraak geen aansprakelijkheid van de notaris centraal stond, luidt de titel van een recent artikel in de Stentor: 'Ook notaris en bank op de korrel om Koopgarant', waarin aan teleurgestelde koopgarant-kopers geadviseerd wordt om de notaris aansprakelijk te stellen. Kortom: indien u als notaris een eventuele civielrechtelijke onrechtmatigedaadsclaim, of zo niet erger, tuchtrechtelijke claim wenst te voorkomen dan doet u er goed aan de gevolgen van een koopgarant-regeling duidelijk met uw cliënt te bespreken en dit vast te leggen.

Auteurs

Portret vanJasper Kampherbeek
Jasper Kampherbeek
Partner
Amsterdam
Portret vanMariëlle Blok
Marielle de Blok
Counsel
Amsterdam