Home / Publicaties / Macro-aftopping alleen van toepassing bij publiekrechtelijk...

Macro-aftopping alleen van toepassing bij pu­bliek­rech­te­lijk kostenverhaal

15/09/2020

Indien een gemeente en een projectontwikkelaar een posterieure exploitatieovereenkomst hebben gesloten zonder een afrekenbeding en er een exploitatietekort optreedt, kan de ontwikkelaar zich niet met succes beroepen op de zogeheten macro-aftoppingsregel om het tekort voor rekening van de gemeente te brengen, aldus het Hof Den Haag in een recent arrest. In dit artikel gaat Robert Lucassen nader in op het belang van dit arrest. 

Publicaties
Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling_2020_04_pag. 10-12
Downloaden
PDF 2,2 MB

Auteurs

Portret vanRobert Lucassen
Robert Lucassen