Home / Publicaties / Nieuwe procedure voor geschillenbeslechting in de...

Nieuwe procedure voor geschillenbeslechting in de bouw

21/11/2016

Tijdens de uitvoering van een werk ontstaan niet zelden geschillen. Opdrachtgever en aannemer zien zich dan gesteld voor een uitdaging; het geschil moet worden opgelost, zonder dat de bouw ernstig wordt vertraagd en de kosten hoog oplopen. De Raad van Arbitrage voor de Bouw (RvA) heeft per 18 november 2016 een nieuwe procedure geïntroduceerd die bedoeld is voor dergelijke geschillen: de Fast Track Bindend Advies procedure (FT-procedure).

De FT-procedure kenmerkt zich door een korte doorlooptijd; binnen twee werkdagen na aanmelding van het geschil vindt een regiebijeenkomst plaats waarin nadere procesafspraken worden gemaakt. Vervolgens ontvangen partijen binnen maximaal 9 weken na het starten van de procedure een (semi-)bindend advies van één of meerdere adviseurs (arbiters bij de RvA). Het advies is in ieder geval bindend tot aan oplevering van het werk en, indien geen van partijen binnen veertien dagen na het advies bezwaar maakt, ook daarna. Dat is een belangrijk verschil met een kort geding, waarbij tegen de uitspraak gelijk hoger beroep kan worden aangetekend, hetgeen tot aanmerkelijke vertraging tijdens de bouw kan leiden. Een ander verschil met een kort geding is dat er binnen de FT-procedure in beginsel meer ruimte is voor bewijsvoering en onderzoek en dus eerder sprake zal zijn van een inhoudelijke beoordeling, waarbij uiteraard ook relevant is dat de bindend adviseur(s) materiedeskundigen zullen zijn.

De RvA rekent voor de FT-procedure EUR 7.500,- bij één adviseur en EUR 12.500,- bij meerdere adviseurs, welke kosten – ongeacht de uitkomst van de procedure – door partijen gezamenlijk moeten worden voldaan.

De eerste ervaringen met de FT-procedure moeten nog worden opgedaan, maar vooralsnog lijkt het een geschikte procedure voor geschillen die zich voordoen tijdens de bouw en waarvoor snel een werkbare oplossing nodig is, in ieder geval totdat het werk wordt opgeleverd.

Voor meer informatie over de FT-procedure kunt u contact opnemen met ons team van bouwrechtadvocaten.

Auteurs

Maartje-Speksnijder-CMS-NL
Maartje Speksnijder
Advocaat
Amsterdam