Home / Publicaties / Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

12/11/2009

Inleiding

De Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (de Code) maakt als bijzondere reclamecode onderdeel uit van de (algemene) Nederlandse Reclamecode. De Code is in’79 in werking getreden. De Code werd ontwikkeld in een tijd dat verantwoorde alcoholconsumptie zowel maatschappelijk als politiek hoog op de agenda stond. Vanaf de beginjaren behandelde de Code al onderwerpen als 'alcohol en het verkeer', 'overmatige alcoholconsumptie' en 'alcohol en jongeren'. Inmiddels bestaat de Code 30 jaar. Vanaf 1 oktober is er een vernieuwde code in werking getreden. In dit stuk komen kort de belangrijkste wijzigingen van de nieuwe Code aan bod.

Wijzigingen in de Code

Alcoholconsumptie en sociaal en seksueel succes
Eén van de wijzigingen van de Code ziet op het artikel over alcoholconsumptie en sociaal en seksueel succes. Het artikel bepaalt kort gezegd, dat het in reclame niet is toegestaan om de suggestie te wekken dat alcoholhoudende drank zou bijdragen aan een verhoging van sociaal en seksueel succes. De nieuwe Code bevat naast dit algemene verbod een niet-limitatieve lijst van enkele situaties die in reclame per definitie verboden zijn. Zo zijn uitingen verboden waarin iemand een baan of promotie krijgt aangeboden op zijn werk als gevolg van alcohol(consumptie). Dit geldt ook voor uitingen waarin personen geportretteerd worden in een situatie waarin het succesvol versieren van iemand in een horecagelegenheid uitgebeeld wordt als direct gevolg van alcohol(consumptie).

Minderjarigen en alcohol
Een andere aanscherping betreft het thema omtrent minderjarigen en alcohol. Bij websites waarvan de merknaam van de alcoholhoudende drank ook deel uitmaakt van de domeinnaam, moet op de homepage of voorafgaand aan de eerste pagina een 'Age-check' worden opgenomen. Bezoekers moet alvorens zij toegang krijgen tot de content van de website, gevraagd worden of ze‘ jaar of ouder zijn. Daarnaast bevat de Code een lijst met jongerentijdschriften waarin door aanbieders van alcoholhoudende drank niet geadverteerd mag worden.

Alcohol en sport
De oude Code bevatte al een verbod voor reclame voor alcoholhoudende drank op (de kleding van) een individuele sporter of sportploeg. Ook dit verbod is opgerekt, in die zin dat onder de huidige Code ook de attributen (denk aan hockeysticks, tennisrackets en voetballen) die door sporters worden gebruikt bij actieve sportbeoefening, voortaan geen reclame voor alcohol meer mogen bevatten.

Educatieve slogan
Ten slotte schrijft de nieuwe Code uitdrukkelijk voor in welke tekstgrootte de verplichte educatieve slogans 'geniet, maar drink met mate' en 'alcohol onder 16, natuurlijk niet', moeten worden weergegeven bij reclame op televisie, in de bioscoop, in print, in commercials op internet en bij gebruik in Abri's en Mupi's. Bovendien is er een overweging opgenomen over de timing van deze verplichte slogans bij commercials.

Inwerkingtreding
Zoals gezegd is de nieuwe Code per 1 oktober jl. in werking getreden. Voor enkele nieuwe bepalingen in de Code geldt een langere overgangstermijn voor de inwerkingtreding. Na afloop van de overgangstermijnen dienen alle reclame-uitingen in lijn te zijn met de desbetreffende bepalingen. Indien dit niet het geval is riskeert de adverteerder een klacht bij de Reclame Code Commissie.