Home / Publicaties / Wetsvoorstel rechten van de werknemer bij overgang...

Wetsvoorstel rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming in faillissement

over het dichten van de kloof van de arbeidsrechtelijke bescherming in en buiten faillissement

06/03/2020

Marc van Zanten bespreekt het op 29 mei 2019 in consultatie gegeven Wetsvoorstel rechten van de werknemer bij overgang van een onderneming in faillissement. Hiermee wordt de huidige regeling grondig herzien. De auteur plaatst kritische opmerkingen bij het wetsvoorstel dat zorgt voor veel onzekerheid bij mogelijke doorstarters. Daarnaast wijst hij erop dat het wetsvoorstel mogelijk nadelige gevolgen heeft voor de crediteuren en de werkgelegenheid. De auteur concludeert dat het wetsvoorstel moet worden heroverwogen.

001119_tile
Publicaties
TvI 2020_01
Downloaden
PDF 202,3 kB

Auteurs

Portret vanMarc Zanten
Marc van Zanten
Partner
Amsterdam