Home / Publicaties / Wij willen om een achterstand in te lopen de functioneringsgesprekken...

Wij willen om een achterstand in te lopen de functioneringsgesprekken overslaan.

Moeten wij de personeelsvertegenwoordiging hierbij betrekken?

De rol van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) is beperkt ten opzichte van een ondernemingsraad (OR). Een PVT heeft minder rechten en faciliteiten, maar is net als de OR gebaseerd op de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Een situatie rondom een wijziging van de cyclus van de functionerings- en beoordelingsgesprekken valt voor de PVT niet onder een verplicht advies- of instemmingsrecht. Het is daarom mogelijk om de functioneringsgesprekken over te slaan zonder dat u dit eerst aan de personeelsvertegenwoordiging voorlegt. Als u voor belangrijke wijzigingen in uw organisatie staat, is het vanuit praktisch oogpunt wel aan te raden om de PVT vooraf te informeren, te betrekken bij uw besluitvorming en bewust aandacht te besteden aan de relatie. Zodoende houdt u de relatie goed voor toekomstige zaken waarin u mogelijk wel verplicht bent om advies of instemming te vragen aan de PVT.

Aanvullend

Verder is het goed om een eventueel van toepassing zijnde cao en het personeelsreglement na te lopen. Mogelijk zijn hierin nog aanvullende rechten voor de PVT opgenomen. Overweeg om de gesprekken wel te voeren met werknemers die aangeven dit graag te willen.

Lees het volledige artikel uit HR Rendement in de bijlage.

Publicaties
HR Rendement 2021-08 Vraag & Antwoord
Downloaden
PDF 684 kB