Home / Publicaties / Zorgplicht vermogensbeheerder. Causaliteitsonzekerheid...

Zorgplicht ver­mo­gens­be­heer­der. Cau­sa­li­teits­on­ze­ker­heid (HR, 24 december 2010)

15/04/2011

Een noot van Daphne Castelijns bij de uitspraak van HR, 24 december 2010, nr. 09/01275, LJN BO1799. Zorgplicht vermogensbeheerder. Causaliteitsonzekerheid.
Proportionele aansprakelijkheid kan slechts in uitzonderingssituaties worden toegepast. In dit geval van aansprakelijkheid van een vermogensbeheerder voor zuiver vermogensschade gelden de gewone bewijsregels en moet eiser het c.s.q.n.-verband tussen de schending van de waarschuwingsplicht en de vermogensschade bewijzen.

Publicaties
JIN_2011_03
Downloaden
PDF 2,4 MB

Auteurs

Daphne Castelijns