Home / Karriere / Jobb for CMS Kluge / Ung i CMS Kluge

Ung i CMS Kluge

Intervju med Pål Trovatn Abrahamsen

Advokat på avdelingen for industri, handel & finans, Stavanger

Hva jobber du med i CMS Kluge og hva er det beste med denne jobben?
Jeg jobber ved Stavangerkontorets avdeling for Industri, handel og finans og er tilknyttet avdelingens M&A-team. Det beste med jobben må være at arbeidsoppgavene er varierte og at jeg får jobbe sammen med dyktige kolleger som tar seg tid til faglige diskusjoner.

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i CMS Kluge?
At CMS Kluge har hovedkontoret sitt i Stavanger, og den historiske tilknytningen til oljehovedstaden, appellerte mye til meg.

Hvordan er en typisk hverdag for deg i CMS Kluge?
En arbeidsdag kan forløpe seg på så mange ulike måter at det er vanskelig å trekke frem en klar fellesnevner. Dagene kan blant annet bestå av utforming av avtaleverk, selskapsdokumenter og notater om ulike selskapsrettslige spørsmål, samt klientmøter og due diligence-gjennomganger.

Kan du fortelle om det sosiale miljøet på jobb?
Det sosiale miljøet på jobben er veldig godt og bærer preg av å være en sunn sammensetning av personligheter. Det arrangeres en rekke store og små sosiale arrangementer gjennom året, noe som gjør at vi lærer hverandre å kjenne i en litt mer uformell setting. Videre er det verdt å nevne at fullmektigene i CMS Kluge møtes til jevnlige kurs på tvers av kontorstedene gjennom året.

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?
Ikke vær redd for å søke på studentordninger som praktikantopphold, skriveplass, ol. hos de ulike advokatselskapene. På denne måten blir man som student kjent med flere advokatselskaper, og veien til et jobbtilbud er ofte kortere når man først har fått en fot innenfor.


Intervju med Ane H. Sæter

Advokat på avdelingen for industri, handel & finans, Bergen

Hva jobber du med i CMS Kluge og hva er det beste med denne jobben?
Som fullmektig jobber jeg bredt og får prøvd ut mye forskjellig. Jeg jobber likevel mest med arbeidsrettslige oppgaver, og det trives jeg svært godt med. Det beste med jobben som advokatfullmektig i CMS Kluge er at jeg får jobbe i et høyt kompetent fagmiljø med mange interessante problemstillinger, og dermed muligheten til å utvikle meg. I tillegg er det en herlig gjeng på kontoret som jeg nå anser som mine venner like fullt som kolleger.

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i CMS Kluge?
CMS Kluge har et godt rennomme blant studenter, både på grunn av fokuset på faglig dyktighet og trivsel. Jeg anså meg privilegert som fikk muligheten til å jobbe med så mange flinke folk, og etter å ha hatt skriveplass på Bergenskontoret var det ingen tvil om at jeg kom til å trives. I tillegg har CMS Kluge en uttalt filosofi om at de ansatte skal ha et fullkomment liv ved siden av jobben, noe som også er viktig for meg.

Hvordan er en typisk hverdag for deg i CMS Kluge?
Dagen starter med morgenkaffe og planlegging av dagens gjøremål. Oppgavene varierer såpass mye at det er vanskelig å anslå en typisk hverdag, men det er ikke sjeldent at det går med en del tid til skriving av brev og andre saksdokumenter, som senere oversendes for gjennomgang av den ansvarlige advokaten på saken.

Kan du fortelle om det sosiale miljøet på jobb?
Jeg vil si at det sosiale miljøet er eksepsjonelt bra på kontoret. Det nødvendige stillingshierarkiet merkes ikke sosialt, og alle gis rom og oppfordres til å være seg selv. Vi finner på mye gøy sammen, både treningsrelatert og sosiale arrangementer. CMS Kluge vektlegger at man for å trives i hverdagen må trives med sine kolleger, og det legges derfor til rette for å bli godt kjent.

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?
Som student vil jeg råde til å bruke tid på å finne ut hva du kan tenke deg å jobbe med, og hvilket arbeidssted som passer best for deg. Som fersk advokatfullmektig vil jeg råde til å være åpen og ærlig, ta ansvar, og ikke minst – si JA!


Intervju med Thea Killengreen

Advokat på avdelingen for industri, handel & finans, Oslo

Hva jobber du med i CMS Kluge og hva er det beste med denne jobben?
Den første tiden i CMS Kluge har jeg fått prøvd meg på en rekke ulike oppgaver innenfor både tvisteløsning og rådgivning. Arbeidsområdene jeg jobber mest med er finansmarkedsrett og finansiering, men jeg har samtidig fått prøve meg på en rekke ulike områder innenfor avdelingen. Tidvis har jeg også fått oppgaver på tvers av avdelingene. Det beste med denne jobben er at jeg får jobbe med så mange faglig dyktig mennesker og spennende oppgaver. CMS Kluge er flinke til å gi fullmektigene stor tillit og tidlig ansvar slik at læringskurven blir veldig bratt. Jeg opplever også å få god oppfølging, og døren er alltid åpen for spørsmål eller veiledning fra seniorene. Det at jeg får samarbeide med flere av seniorene medfører i tillegg at jeg får innblikk i ulik erfaring og stil, noe jeg merker er veldig lærerikt. Kombinasjonen av imøtekommende kollegaer og varierte oppgaver gjør at jeg alltid gleder meg til å komme på jobb.

Hvorfor valgte du å starte karrieren din i CMS Kluge?
Våren 2017 var jeg praktikant i CMS Kluge, og jeg fikk tidlig i oppholdet et veldig godt inntrykk av både oppgavene og menneskene her. Allerede som praktikant fikk jeg oppleve hvor mye ansvar og god oppfølging fullmektigene og de yngre i CMS Kluge fikk. Den gode atmosfæren og kunnskapen blant de ansatte gjorde valget enkelt for meg. For meg var det åpenbart at CMS Kluge var et bra sted å starte karrieren.

Hvordan er en typisk hverdag for deg i CMS Kluge?
Hverdagen min er veldig variert og hver dag er forskjellig. Noen dager har jeg korte frister og flere mindre oppgaver, mens andre dager sitter jeg i hovedsak med ett oppdrag som strekker seg over en lengre periode. En typisk dag vil likevel som oftest starte ved kaffemaskinen før jeg gjennomgår med teamlederen min hvilke oppgaver og frister jeg har i løpet av uken. Selv om hverdagen tidvis kan være hektisk tar jeg meg alltid tid til felles lunsj i kantinen. Dette er viktig både for å få et pusterom fra arbeidet, men også for å snakke med kollegaene om hva de driver med om dagen.

Kan du fortelle om det sosiale miljøet på jobb?
CMS Kluge har et veldig godt sosialt miljø. Det arrangeres jevnlig ulike sosiale og sportslige arrangementer og aktiviteter. Det å trives med kollegaer er viktig for meg, og jeg setter veldig pris på at dette er et stort fokus i CMS Kluge. Den flate strukturen i firmaet bidrar til en god atmosfære på tvers av både stilling og alder. Uavhengig av om det er stressende perioder eller ikke, opplever jeg at det alltid rom for å slå an en prat i gangene eller ved kaffemaskinen.

Hvilke råd vil du gi til studenter som ønsker å jobbe som advokatfullmektig?
Det å jobbe som advokatfullmektig og advokat innebærer mye mer enn å bare være på jussen. Advokatyrket er på lang vei et serviceyrke og jeg tror derfor det er en fordel å vise engasjement og initiativ. Utover det anbefaler jeg alle å teste ut fullmektighverdagen ved å være praktikant i et advokatfirma før en starter. Min største anbefaling er selvfølgelig å søke praktikantopphold i CMS Kluge.