Home / Menneskene / Alida Masvie Hovland
Portrett av Alida-Masvie

Alida Masvie Hovland

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Alida arbeider i CMS Kluges avdeling for IP, teknologi & EØS. Hun bistår private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning innen offentlige anskaffelser, konkurranserett og fast eiendom- og entrepriserett.

Alida har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo fra våren 2021. Hun skrev masteravhandling med temaet "Forholdet mellom selskapers opplysningsplikt etter konkurranseloven § 24 og selvinkrimineringsvernet".

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2021 Skriveplass, Kluge Advokatfirma AS
  • 2020 - 2021 Kollokvieveileder, Universitetet i Oslo
  • 2019 - 2021 Oppgaveretter, Universitetet i Oslo
  • 2020 Praktikant, Kluge Advokatfirma AS
  • 2019 - 2020 Professional Support Assistant, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
  • 2016 - 2018 Resepsjonist, Advokatfirma DLA Piper Norway DA
mer mindre

Utdanning

  • 2021 Cand.jur., Universitetet i Oslo
mer mindre
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vised EU com­pe­tition law in the field of dis­tri­bu­tion...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­tion Re­gu­la­tion (VBER) and the new accom­pany­ing Ver­ti­cal Guid­e­li­n­es (VGL) we­re pub­lis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve years. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

01/12/2022
Ek­sa­mens­kurs | Oslo | 22., 23., og 29. nov. og 1. des.
Skal du ha ek­sa­men i For­valt­nings­rett og EØS-rett (JUS2211) el­ler For­mue­rett I (JUS3112) høs­ten 2022? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 2. og 3. av­de­ling ved UiO. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer...
04/05/2022
Ek­sa­mens­kurs | Oslo | We­bi­nar 4. mai og 9. mai
For å til­rette­leg­ge for stu­den­te­ne i en tra­vel ek­sa­mens­pe­riode vel­ger vi å gjen­nom­føre ek­sa­mens­kur­se­ne som we­bi­nar. Det­te gjel­der For­valt­nings­rett og EØS-rett (JUS2211) og For­mue­rett I (JUS3112) for...