Home / Europa / Norge / Konkurranse og EU/EØS-rett / Fusjonskontroll

Fusjonskontroll

Tilbake til Konkurranse og EU/EØS-rett

Vi har en lang og omfattende merittliste med å gi råd til klienter om krav til fusjonskontroll og med å representere dem i fusjonskontrollprosedyrer. Hvert år melder vi et svært høyt antall transaksjoner til de kompetente konkurransemyndighetene og koordinerer innleveringer av meldinger om foretakssammenslutninger over hele verden. Vi samarbeider tett med vårt CMS M&A-team som gir råd i det største antallet transaksjoner av alle advokatfirmaer i Europa. I tillegg betror mange klienter oss direkte med sine fusjonskontrollsaker. Vårt norske team er godt kjent med særtrekkene ved norsk fusjonskontroll og håndtering av saker for Konkurransetilsynet. 

Vårt brede fotavtrykk med CMS-kontorer i Europa, Asia, Afrika og Sør-Amerika, kombinert med et svært omfattende nettverk av veletablerte kontakter på tvers av alle andre relevante land over hele verden (bl.a. via World Law Group), gjør at vi kan tilby en «one-stop-shop»-løsning for alle våre klienters transaksjoner. 

Vi hjelper våre klienter med å etablere en optimal fusjonskontrollstrategi for å maksimere utsiktene til godkjenning og redusere risikoen for forsinkelser. Vi har representert klienter med suksess i store nasjonale saker, for eksempel om «4 til 3»-fusjoner.

På daglig basis styrer vi våre klienter utenom eventuelle fallgruver i forbindelse med due diligence-prosesser og den forberedende fasen mellom signering og closing. Vi setter også opp de nødvendige sikkerhetsmekanismene for å sikre overholdelse av konkurranselovgivningen under transaksjonsprosessen («clean team», trygge datarom osv.). 

Vi representerer også tredjeparters interesser for å ivareta deres strategiske mål ved fusjoner mellom andre bransjeaktører.