Home / Menneskene / Clemens Kerle
Portrett av Clemens-Kerle

Clemens Kerle

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk, Tysk, Fransk

Kerle har bred erfaring fra arbeid med EU/EØS-rett, og har jobbet med fagområdet, særlig konkurranserett, statsstøtte og regulering av finansielle tjenester i over 10 år.

Kerle har jobbet mer enn 8 år i EU-kommisjonen med statsstøtte og fusjoner i konkurranseavdelingen. Han har også erfaring fra EFTAs overvåkningsorgan (ESA) hvor han særlig jobbet med statsstøtte. Før dette har han arbeidet i universitetet i Linz som vitenskapelig assistent ved Instituttet for Europeisk rett.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Assosiert partner, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2020 - 2021 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
  • 2017 - 2020 Juridisk rådgiver/advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2012 - 2017 Rådgiver, EU-Kommisjonen, konkurranseavdelingen
  • 2011 - 2012 Rådgiver, EFTAs overvåkningsorgan (ESA), konkurranse- og statsstøtteavdelingen
  • 2008 - 2011 Rådgiver, EU-kommisjonen, konkurranseavdelingen
  • 2007 - 2008 Vitenskapelig assistent, Universitetet i Linz, Institutt for Europeisk rett 
mer mindre

Rangeringer

emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Utdanning

  • 2004 - 2007 Doc. jur., Universitetet i Innsbruck
  • 2005 - 2006 Master of Law (LL.M.), University of Toronto
  • 1999 - 2004 Cand. jur., Universitetet i Innsbruck
mer mindre
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vised EU com­pe­tition law in the field of dis­tri­bu­tion...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­tion Re­gu­la­tion (VBER) and the new accom­pany­ing Ver­ti­cal Guid­e­li­n­es (VGL) we­re pub­lis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve years. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev

Feed

01/02/2022
CMS Klu­ge bi­drar i ny rap­port om vak­sine­pro­duk­sjon i sam­men­lign­ba­re land
Hvor­dan er ut­sik­te­ne for vak­sine­pro­duk­sjon i land som Nor­ge? Det har Oslo Eco­no­mics i sam­ar­beid med CMS Klu­ge un­der­søkt i en stu­die på veg­ne av Næ­rings- og fiskeri­de­par­te­men­tet. Rap­por­ten ble igang­satt...