Home / Europa / Norge / Konkurranse og EU/EØS-rett / Horisontale avtaler

Horisontale avtaler

Tilbake til Konkurranse og EU/EØS-rett

Grensen mellom tillatt atferd på et marked og overtredelse kan være hårfin. Våre spesialisters ekspertise dekker hele spekteret av horisontalt samarbeid eller koordinering mellom selskaper (joint ventures, spesialisering, felles produksjon, felles FoU, innkjøpsgrupper/detaljhandelsallianser, felles kommersialisering, standardisering, informasjonsutveksling etc.) for å hjelpe klienter med å overholde konkurranselovgivningen eller forsvare sine kommersielle interesser mot ulovlige aktiviteter hos klienter eller leverandører. Vi er også i forkant med å gi råd til klienter om bærekraftsavtaler, slik at klientene kan nå sine mål til fordel for samfunnet som helhet.