Home / Europa / Norge / Konkurranse og EU/EØS-rett / Vertikale avtaler

Vertikale avtaler

Tilbake til Konkurranse og EU/EØS-rett

Vi gir klientene tillit til deres relasjoner med leverandører, forhandlere og klienter. Ved å gjennomgå deres distribusjonssystemer, priser og andre kontraktsmessige foranstaltninger, hjelper vi dem med å etterleve konkurranselovgivningen. Vi gir råd om det fullstendige oppsettet av distribusjonsnett. I tillegg har vi bred og inngående erfaring med alle konkurranserettslige spørsmål som oppstår i sammenheng med eksklusiv og selektiv distribusjon, franchising, salgsbyråer, markedsplasser og -plattformer, konkurranseklausuler , e-handel, dobbeltdistribusjon og prisrelatert spørsmål, inkludert prisvedlikehold ved videresalg (Resale Price Maintenance) og dobbeltprising. 

Dette er problemer våre klienter står overfor på daglig basis, og hvor vi er deres betrodde rådgiver.