Home / Europa / Norge / TMC – Teknologi, media & kommunikasjon / Informasjonssikkerhet & personvern

In­for­ma­sjons­sik­ker­het & personvern

Tilbake til TMC – Teknologi, media & kommunikasjon

Våre advokater har bred erfaring med rådgivning angående personvern og datasikkerhet. I tillegg har våre advokater både kommersiell og teknisk forståelse som er nødvendig for å gi best mulig bistand.

Våre advokater har inngående kunnskap om GDPR-regelverket og særlovgivning, og vi bidrar jevnlig med artikler i forskjellige publikasjoner. Vi søker alltid å gi operasjonelle råd på et felt der det er vanskelig å navigere og finne den riktige balansen mellom ulike hensyn.

Kluge tilbyr et bredt spekter av råd om databeskyttelse og personvern, spesielt:

  • Analyse av personopplysninger (kartlegging/GAP-analyse, informasjonsinnhenting, DPIA)
  • Designe, etablere, implementere og vedlikeholde interne kontrollsystemer
  • Utarbeidelse av databehandleravtaler
  • Opplysninger under overdragelse av virksomheter (TUPE)
  • Internasjonale overføringer av data med tanke på Schrems II
  • Bistand ved utforming av bindende virksomhetsregler (BCR)
  • Lagring av kommunikasjonsdata (e-post, sosiale medier etc.)
  • Rådgivning i forbindelse med Datatilsynets virksomhet og kontroll
  • Har også tatt rollen som personvernombud for klienter

Teamet vårt har en voksende portefølje av offentlige og private kunder innenfor dette juridiske feltet.


Feed

03/10/2023
EU, teknologi og lovgivning
Teknologi, personvern og in­for­ma­sjons­til­gang er i vinden på lov­giv­nings­fron­ten i EU. Årsaken er naturlig nok fordi «data» er overalt i både yrkeslivet og privat – og i kjølvannet følger det en...
08/05/2023
Ny lov om digital sikkerhet – hva må du passe på?
Rett før helgen, 5. mai, foreslo Justis- og be­red­skaps­de­par­te­men­tet en ny lov om digital sikkerhet. Loven skal først og fremst stille sikkerhetskrav til nettverks- og in­for­ma­sjons­sys­te­mer og digitale...
12/01/2023
Langt fra klart at MyGame er ulovlig
MyGame er en ny digital plattform som tilbyr produksjon og strømming av breddeidretten i hele Norge. 2000 kameraer er på vei eller allerede installert på baner og i haller over hele landet, og det...
29/11/2022
Frokostseminar med Geelmyden Kiese og CMS Kluge | Du er hacket! Hva gjør...
På dette frokostmøte lærer du – gjennom teori, praktiske eksempler og råd – hva virksomheten din må gjøre når den bli rammet av dataangrep.  mediumDataangrep påvirker alle typer virksomheter...
01/11/2022
Frokostseminar om GDPR i arbeidsforhold
CMS Kluge inviterer til seminar med et viktig tema for deg med lederansvar og interesse for personvern og arbeidsrett. Vet de ansatte nok om hvordan per­son­opp­lys­nin­ge­ne deres behandles i selskapet? Er...
27/09/2022
Velkommen til CMS Kluges HR-dag i Bergen
CMS Kluge inviterer til seminar med høyaktuelle temaer for deg med lederansvar og interesse for arbeidsrett og HR. Arbeidsretten er i stadig utvikling, og påvirkes både av re­gje­rings­skif­tet og nye...
22/09/2022
GDPR-utmattelse kan kureres!
GDPR-utmattelse kan ramme noen hver. Regelverket er komplisert og skjønnsmessig. Men det finnes praktiske måter å håndtere det på, som assosiert partner i CMS Kluge Ove Vanebo skriver om i denne...
30/08/2022
Ny EU-dom får betydning for Grindr og andre apper
Datatilsynet har ilagt Grindr 65 millioner kroner i over­tre­del­ses­ge­byr, siden selskapet manglet rettslig grunnlag for behandling og håndterer opplysninger om seksuell orientering uten å ha unntak fra...