Home / Menneskene / Anders Elling Petersen Johansen
Portrett av Anders-Elling-Petersen-Johansen

Anders Elling Petersen Johansen

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Anders Elling P. Johansen har brei og langvarig erfaring innan fast eigedom og kontraktsrett Han bistår klientar  med rådgjeving innanfor alle sider av rettshøve knytt til fast eigedom, og har vore involvert i ei rekkje store og komplekse eigedomsprosjekt og transaksjonar. Han bistår både grunneigarar, eigedomsutviklarar og utbyggjarar. Erfaringa inneber m.a. arbeid med kontraktar, fastlegging av rettar i grunnen, omstende knytt til det offentlege slik som plan- og bygningsrettslege problemstillingar, eigedomsorganisering, seksjonering, kjøp/sal og husleigerett. Johansen har også erfaring med strukturering av byggeprosjekt. Han er i tillegg autorisert som eigedomsmeklar, slik at han kan ivareta oppgjersfunksjonen i samband med gjennomføring av transaksjonar.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Assosiert partner, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2012 - 2021 Advokat/Senioradvokat, Kluge Advokatfirma
  • 2011 Advokatløyve
  • 2009 - 2011 Advokatfullmektig Kluge Advokatfirma
  • 2006 - 2007 Arbeidsgruppeleiar ved det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
mer mindre

Rangeringer

emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Utdanning

  • 2009 Master i rettsvitskap, Universitetet i Bergen
mer mindre

Kompetanse

Feed

12/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler etter plan- og byg­nings­lo­ven, tors­dag 12. mai. Fro­kost­se­mi­na­ret star­ter kl. 08:00 og vi av­slut­ter kl. 10:00.I fro­kost­se­mi­na­ret vil vi gå gjen­nom:Sta­tus...
10/02/2021
Klu­ge i Es­ta­te | Ny­lig lov­end­ring blir ikke det verk­tøy­et vi tren­ger
Det er mye bra i de nye reg­le­ne for sam­men­slå­ing av ei­er­sek­sjons­sam­ei­er som ny­lig tråd­te i kraft, men som verk­tøy i stør­re ut­byg­gings­pro­sjek­ter bi­drar dess­ver­re ikke lov­for­sla­get med noen ve­sent­li­ge...