Home / Menneskene / Einar Johan Espeland
Portrett av Einar-Johan-Espeland

Einar Johan Espeland

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Einar Johan Espeland er tilknyttet avdelingen for eiendom og entreprise og arbeider primært med saker knyttet til fast eiendoms rettsforhold. Han arbeider innenfor et bredt spekter av saker, herunder kjøp og salg av eiendomsselskaper, oppgjør, husleiekontrakter (næring), plan- og bygningsrett og tingsrett.

Espeland har opparbeidet seg en bred og allsidig kompetanse innen transaksjoner relatert til fast eiendom, herunder både eiendomsselskaper og ordinære eiendomsoverdragelser. Han har i tillegg bistått med en rekke oppgjør knyttet til slike transaksjoner.

Videre har Espeland opparbeidet seg en særlig kompetanse innen tomtefeste. Han har jobbet med en rekke ulike saker innen dette rettsområdet, både på festersiden og bortfestersiden og bistått både private og profesjonelle parter. Espeland har ført flere saker for retten hvorav en sak gjaldt regulering av festeavgift på to større festetomter i tilknytning til oljebransjen.

Fra høsten 2010 til høsten 2012 var Espeland dommerfullmektig i Jæren tingrett.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2019 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma
  • 2013 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma
  • 2012 Advokat, Kluge Advokatfirma
  • 2010 - 2012 Dommerfullmektig Jæren tingrett, Sandnes
  • 2008 - 2010 Advokatfullmektig / Advokat, Kluge Advokatfirma DA
  • 2007 - 2008 Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA
  • 2004 - 2006 Arbeidsgruppeleder for 1. og 2. årsstudenter ved det Juridiske Fakultet, Universitetet
    i Bergen
mer mindre

Verv med mer

Medlem av Den Norske Advokatforening

mer mindre

Publikasjoner

Artikkel med tittel ”Festers legale innløsningsrett til tomt og forholdet til Grunnloven § 105” publisert i Tidsskrift for Eiendomsrett nr 2, 2007 s 105 – 132

mer mindre

Utdanning

  • 2006 Mastergrad i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen.
mer mindre

Kompetanse

Feed

16/04/2021
Næ­rings­leie­for­hold i ei­er­sek­sjons­sam­ei­er
Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Petter Schmidt og Ei­nar Jo­han Espe­land har ny­lig skre­vet en ar­tik­kel i Næ­rings­ei­en­dom om næ­rings­leie­for­hold i ei­er­sek­sjons­sam­ei­er. Sær­lig om leie­av­ta­len samt mu­lig salg av næ­rings­sek­sjo­nen.Leie...