Home / Menneskene / Håvard Berntzen
Portrett av Havard-Berntzen

Håvard Berntzen

Advokat

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Håvard arbeider i Kluges avdeling for offentlig sektor. Han bistår private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning innen en rekke rettsområder, særlig kontraktsrett og offentlig rett.

Håvard fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitet i Oslo i 2019. Han arbeidet underveis som vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, hvor han var en del av forskningsprosjektet «Rammevilkår og regelverk i havbruksnæringen», og skrev masteroppgave med tittelen «Rødt trafikklys og nedjustering av akvakulturtillatelser». Håvard har også vært på utveksling ved University of Melbourne i Australia.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Advokat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2019 - 2021 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
 • 2018 - 2019 Vitenskapelig assistent ved Nordisk institutt for sjørett, UiO
 • 2016 - 2018 Kollokvieveileder og oppgaveretter, Det juridiske fakultet, UiO
 • 2017 Deltidskonsultent, Sivilavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet
 • 2017 Praktikant, Regjeringsadvokaten
 • 2017 Prosjektpraktikant, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2017 Praktikant, Advokatfirmaet BA-HR DA
 • 2016 Praktikant, Lovavdelingen
 • 2016 Praktikant, Advokatfirmaet Haavind AS
 • 2016 Praktikant, Kluge Advokatfirma AS
mer mindre

Utdanning

 • 2013 - 2019 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre

Kompetanse

Feed

21/09/2021
Kom­men­tar til Kon­ver­te­rings­dom­men i Høy­este­rett (HR-2021-1209-A)
Klu­ge-ad­vo­ka­te­ne Hå­vard Bernt­zen og Stef­fen As­munds­son har skre­vet en kom­men­tar til Høy­este­retts dom HR-2021-1209-A (Kon­ver­te­ring) i Ju­ri­dika Inn­sikt. I dom­men, som ble av­sagt 3. juni 2021, tar Høy­este­rett...