Home / Menneskene / Inger Hygen
Portrett av Inger-Hygen

Inger Hygen

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Norsk, Engelsk, Tysk

Hygen har lang erfaring fra et bredt spekter av fagområder, med hovedvekt innenfor fast eiendom, selskapsrett, obligasjonsrett, formuerett og prosess. Siden 2010 har hun hatt ansvaret for eiendomsavdelingen i Bergen. Hygen bistår med rådgivning og tvisteløsning for eiendomsutviklere, grunneiere, byggherrer, rådgivere og entreprenører, med stort innslag av kontrakts- og transaksjonsbistand. Den selskapsrettslige bistanden gjelder, foruten rådgivning for alle deler av selskapets utadrettede virksomhet fra både eierperspektiv, på styrenivå og til administrasjonen, også bistand internt mellom selskap og eiere, mellom de ulike ledelsesnivåer og i forholdet mellom konsernselskaper.

Den obligasjons- og formuerettslige kompetansen relaterer seg til identifikasjon og sikring av krav, transaksjoner, kontraktsbistand i alle faser, tingsrett og panterett og formuerettslige tvister, særlig relatert til pengekrav, kontraktsoppgjør og -mislighold. Hun har siden 1999 prosedert et stort antall saker for tingrett og lagmannsrett, og hatt prøvesak for Høyesterett. Hygen har som bedriftsøkonom tilleggskompetanse innen økonomi/regnskapsforståelse.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2009 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2006 - 2008 Advokat, Kluge Advokatfirma
 • 2004 - 2006 Permisjon – bosatt i Hamburg, Tyskland
 • 1999 - 2004 Advokat, Kluge Advokatfirma
 • 1997 - 1999 Dommerfullmektig, Jæren sorenskriverembete
 • 1996 - 1997 Undervisning, Folkeuniversitetet i Stavanger og Høgskolen i Rogaland
 • 1994 - 1996 Amanuensis, Juridisk fakultet, Universitetet i Tromsø
 • 1991 - 1993 Jurist/økonom, Direksjonssekretariatet i Vesta Forsikring
mer mindre

Verv med mer

 • 2020 - 2022 Styremedlem Krohnås Holding AS og Krohnås Eiendom AS
 • 2016 - 2018 Medlem av Lovutvalg for ny Havne- og farvannslov
 • 2015 - Medlem Advokatbevillingsnemnden
 • 2011 - 2013 Styremedlem i Lingalaks AS
 • 2009 - 2011 Styremedlem i IOR Technology AS
 • 2008 - 2010 Styremedlem i Marine Farms ASA
 • 2008 - 2017 Styresekretær i Yeoman Halsvik AS (nå: DC Halsvik Aggregates AS)
 • 2006 - 2014 Medlem i Advokatforeningens Disiplinærutvalg, Hordaland Krets
 • Medlem av Advokatforeningen
mer mindre

Rangeringer

Inger Hygen er anbefalt av Legal 500 innen eiendomsrett.

emea recommended lawyer 2022

 

mer mindre

Publikasjoner

 • 2018 Medforfatter til NOU 2018:4 Sjøveien videre
 • Orientering om revidert utgave av norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.
mer mindre

Utdanning

 • 1987 - 1991 Cand.jur. Universitetet i Tromsø
 • 1986 - 1987 Bedriftsøkonomstudiet, BI
mer mindre

Kompetanse

Feed

04/05/2022
Skatte­se­mi­nar i sam­ar­beid med For­mue | Ber­gen
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til høy­ak­tu­elt skatte­se­mi­nar i sam­ar­beid med For­mue!  Er du klar for en be­ri­ken­de opp­le­vel­se i or­dets ret­te for­stand? Hold av ons­dag 4.mai kl. 16.30, møt fle­re av Nor­ges frems­te...
12/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar om ut­byg­gings­av­ta­ler etter plan- og byg­nings­lo­ven, tors­dag 12. mai. Fro­kost­se­mi­na­ret star­ter kl. 08:00 og vi av­slut­ter kl. 10:00.I fro­kost­se­mi­na­ret vil vi gå gjen­nom:Sta­tus...