Home / Menneskene / Iver Jordheim Brække
Portrett av Iver-Jordheim-Braekke

Iver Jordheim Brække

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Iver Brække arbeider hovedsakelig med offentlig anskaffelser, personopplysningsrett og teknologirelaterte problemstillinger.

Brække bistår både offentlig oppdragsgivere og private leverandører med gjennomføringen av anskaffelser. Han har også en særlig forståelse for regulatoriske problemstillinger i helsesektoren, og innehar en solid kompetanse innenfor helseopplysningsrett og helserett.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2020 - d.d. Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2020 - d.d. Sensor, avdeling for forvaltningsinformatikk, UiO – Det juridiske fakultet
  • 2019 - 2020 Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, UiO 
mer mindre

Publikasjoner

  • Behandlingsansvaret for felles pasientjournaler, CompLex 2020-03
mer mindre

Utdanning

  • 2015 - 2020 Master i rettsvitenskap, Universitet i Oslo
mer mindre

Feed

14/04/2021
Black Box Medi­ci­ne
I sis­te ut­ga­ve av Com­pu­ter­world skri­ver Iver Jord­heim Bræk­ke og Sti­an Hul­tin Odd­bjørn­sen om ut­vik­lin­gen av be­slut­nings­støtte­sys­te­mer kom­bi­nert med kuns­tig in­tel­li­gens.Det snak­kes mye om det­te i...
18/03/2021
På rett vei mot selv­kjø­ren­de bi­ler?
I se­nes­te ut­ga­ve av Lov&Data har Iver Jord­heim Bræk­ke og Sti­an Hul­tin Odd­bjørn­sen skre­vet om hva selv­kjø­ren­de bi­ler egent­lig er og hvor langt man har kom­met i å re­gu­le­re dis­se. Er man på rett vei...
23/02/2021
Klu­ge i Com­pu­ter­world | Ka­mera­over­våk­ning av an­sat­te kan bli dyrt
Ar­beids­gi­ve­re kan gå på en be­ty­de­lig øko­no­misk "smell" der­som de ikke er sik­re på at ka­mera­over­våk­nin­gen de ut­fø­rer er lov­lig. I da­gens mo­der­ne ver­den har det blitt lite res­surs­kre­ven­de å ut­fø­re...