Home / Menneskene / Liss Sunde
Portrett av Liss-Sunde

Liss Sunde

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Sunde er senioradvokat i Kluges faggruppe for arbeidsrett og personvern og har jobbet innenfor fagfeltet siden hun ble uteksaminert fra universitetet i 2013. Sundes kompetanse dekker hele det arbeidsrettslige spekteret og hun har lang erfaring med å rådgi arbeidsgivere i alle typer problemstillinger innenfor individuell og kollektiv arbeidsrett. I det daglige bistår Sunde med løpende spørsmål knyttet til håndtering av ansatte, eksempelvis knyttet til omorganisering og nedbemanning, virksomhetsoverdragelse, varslingssaker, tariffspørsmål og stillingsvernssaker (oppsigelse, avskjed, suspensjon mv.). Sunde bistår ofte arbeidsgivere i vanskelige personalsaker og tilhørende forhandlinger og tvisteløsning. Sunde opptrer også som prosessfullmektig for domsolene og opptrer som virksomhetens representant overfor offentlige organer, som for eksempel Arbeidstilsynet og Tvisteløsningsnemnda.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Senioradvokat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2014 - 2021 Senioradvokat, advokat og advokatfullmektig, Advokatfirmaet Ræder AS
 • 2018 - 2019 Frivillig mentor, Congregatio Forensis
 • 2016 - Sensor, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo (masteravhandlinger med arbeidsrett som tema)
 • 2014 - 2016 Arbeidsrettsekspert, Amedias nettjeneste
 • 2013 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
 • 2013 Kollokvieveileder, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2013 - Forfatter, Gyldendal Rettsdata/Norsk Lovkommentar
 • 2012 Trainee, Wikborg Rein Advokatfirma AS
 • 2012 Trainee, Advokatfirmaet Schjødt AS
 • 2011 - 2012 Praktikant, Sandefjord tingrett
mer mindre

Publikasjoner

 • Artikkel i Arbeidsrett og Arbeidsliv, bind 7 (2012-2014): Informasjonsplikt og taushetsplikt i arbeidsforhold. En arbeidsrettslig, selskapsrettslig og børs- og verdipapirrettslig analyse
 • Lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata (Norsk Lovkommentar) til lov av 20. desember 2016 nr. 106 om godtgjørelse til stortingsrepresentanter (stortingsgodtgjørelsesloven)
 • Lovkommentarer på Gyldendal Rettsdata (Norsk Lovkommentar) til lov av 28. mars 1958 nr. 4 om ansvar og garanti for statens oppkrevere og regnskapsførere
mer mindre

Utdanning

 • 2009 - 2013 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
mer mindre