Home / Menneskene / Nicolai René Nielsen
Portrett av Nicolai-Rene-Nielsen

Nicolai René Nielsen

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Nicolai Nielsen er leder for CMS Kluges avdeling for entreprise.

Nicolai Nielsen har arbeidet i CMS Kluge siden 2010, og arbeider hovedsakelig innenfor rettsområdene entrepriserett og offentlige anskaffelser. Nielsen har inngående kjennskap til standardkontraktene innenfor entreprise og rådgivningsoppdrag, og har erfaring med alle typer entreprisemodeller. Nielsen har også betydelig erfaring med rådgivningskontrakter, og har representert både byggherrer, rådgivere og entreprenører i større tvistesaker som gjelder rådgivningsoppdrag. Nielsen har vært tilknyttet flere større byggeprosjekter hvor han har ytt løpende bistand knyttet til alle sider av bygge- og anleggsprosjekter.

Nielsen representerer både offentlige og private aktører i bygg- og anleggsbransjen. Han har representert byggherrer, entreprenører og rådgivere i en rekke større tvistesaker for domstolene, og har betydelig prosedyreerfaring både i ordinære domstoler og i voldgift. Nielsen har også bistått klienter med klagesaker for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA).

Nielsen er fast eksamenssensor og veileder ved Universitetet i Oslo innenfor fagene entrepriserett, internasjonal handelsrett og internasjonal voldgiftsrett.

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2019 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
 • 2016 - 2018 Assosiert partner, Kluge Advokatfirma
 • 2014 - 2015 Senioradvokat, Kluge Advokatfirma
 • 2012 - 2014 Advokat, Kluge Advokatfirma
 • 2010 - 2012 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
 • 2009 - 2010 Vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett. Avhandling med tittelen "Avtaler med konkurranserettslige implikasjoner: Lovvalg og voldgift"
 • 2007 - 2010 Trainee-opphold hos Regjeringsadvokaten, Thommessen, BA-HR og Tryti & Co
 • 2007 - Fakultets-/eksamenssensor og masteroppgaveveileder ved Universitetet i Oslo
mer mindre

Kurs/foredrag

 • Holmsbuseminaret 2015; «Konkurs under prosjektets gang»
 • Driftskonferansen 2013; «Hvordan sikre gode anskaffelser av tekniske anlegg i eksisterende bygg»
mer mindre

Utdanning

 • 2010 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • 2007 - 2010 Økonomisk/administrative fag ved Universitetet i Agder
mer mindre