Home / Menneskene / Ola Lund
Portrett av Ola-Lund

Ola Lund

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Engelsk, Norsk

Ola er tilknyttet CMS Kluges avdeling for energi, industri & klima. Han arbeider med rådgiving og tvisteløsning på flere rettsområder.

Ola har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra 2021, der han skrev avhandling med tittelen «Urimelig lave utbytter i aksjeselskaper. En analyse av når restriktiv utbyttepraksis kan gi grunnlag for aksjerettslige sanksjoner».

mer mindre

Relevant erfaring

 • 2021 - Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS
 • 2020 Stipendiat, Kluge Advokatfirma AS
 • 2019 - 2020 Studentrepresentant – Oppgaveutvalg for første studieår, Universitetet i Bergen
 • 2019 - 2020 Arbeidsgruppeleder – Andre studieår, Universitetet i Bergen
 • 2019 Studentpraktikant, Den Kongelige Norske Ambassade, Washington DC, USA
 • 2019 Praktikant, Advokatfirmaet Selmer AS
 • 2018 Praktikant, Advokatfirmaet Wiersholm AS
 • 2018 Industripraktikant, Kluge Advokatfirma AS
 • 2018 Industripraktikant, Norsk Hydro ASA
 • 2018 Praktikant, Arntzen de Besche Advokatfirma AS
 • 2017 - 2018 Arbeidsgruppeleder – Andre studieår, Universitetet i Bergen
 • 2014 - 2015 Sersjant – Patruljefører, Kavalerieskadronen i 2. Bataljon, Den Norske Hær
mer mindre

Publikasjoner

 • «Grønne taksonomilån har snart premiere – bankene bør delta på generalprøven», 05.09.2022, finanswatch.no
mer mindre

Utdanning

 • 2021 Cand.jur., Universitetet i Bergen
mer mindre

Kompetanse

Feed

03/03/2022
Klar, fer­dig, rap­por­ter!
For­kor­tel­sen «ESG» og or­det «tak­son­o­mi» har de sis­te to åre­ne vært på lep­pe­ne til prak­tisk talt en­hver ak­tør i det euro­pe­is­ke næ­rings­li­vet. Frem­over er det for­ven­tet at de to be­gre­pe­ne kom­mer...