Home / Menneskene / Olav Todnem
Portrett av Olav-Todnem

Olav Todnem

Partner

Kontakt
CMS Kluge
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk

Olav Todnem arbeider i hovedsak for utbygger, entreprenørbedrifter og eiendomsselskaper med faste eiendommers rettsforhold og da særlig med kontraktsarbeid knyttet til større utbyggingsprosjekter, kjøp og salg av grunn, organisering av utbyggingsselskaper og annet samarbeid i den forbindelse, herunder oppgjørsarbeid (megler) i forbindelse med overdragelse av utbyggingsområder.

En stor del av arbeidet har bestått i bistand i alle faser vedrørende grunnerverv til utbyggingsformål. Olav Todnem har bistått flere aktører ved forhandlinger og inngåelse av mer enn 100 opsjonsavtaler og avtaler om grunnerverv, i alle mulige varianter, hvor bistanden har vært gitt i forbindelse med forhandlinger om avtale, bistand i forbindelse med fradelingsprosesser og bistand i forbindelse med sikkerhetsarrangementer for finansieringskilde og oppgjør. Olav Todnem har eiendomsmeglerbevilling i kraft av advokatbevilling, og er leder av Kluges oppgjørsavdeling, som de siste 5 årene har hatt et oppgjørsvolum på +/- 1 mrd kroner på årsbasis.

Olav Todnem bistår også i forhandlinger om utbyggingsavtaler med offentlige myndigheter, refusjonsavtaler med det offentlige og mellom private parter, samt gjennomføring av privat ekspropriasjon til bygging av veiog va-anlegg. Olav Todnem arbeider også med generell plan- og reguleringsrett samt bygge- og entrepriserett. Han har også en del prosedyreoppdrag herunder skjønn for domstolene i forbindelse med ovennevnte arbeid. Olav Todnem har således i mer enn 15 år arbeidet med skjønn og ekspropriasjonsrelaterte saker, både for offentlige oppdragsgivere samt på grunneiersiden. Han er for tiden engasjert av en rekke private grunneiere i forbindelse med grunnerverv til flere større vegprosjekter i distriktet.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 1998 Partner i Kluge Advokatfirma
  • 1995 - 1998 Advokatfullmektig og fast advokat i Kluge Advokatfirma DA
  • 1993 - 1995 Dommerfullmektig, Sandnes Sorenskriverembete
  • 1991 - 1993 Advokatfullmektig, Advokatfirma Skutvik, Stavanger

 

mer mindre

Verv med mer

  • Styremedlem, nestleder og styreleder av Sør-Rogaland krets av den norske advokatforening (2001-2006).
  • Styremedlem i Støtteforeningen i advokatforeningen (2006 – d.d.)leder fra 2012.
mer mindre

Kurs/foredrag

En rekke foredragsoppdrag for private relatert til problemstillinger knyttet til faste eiendommers rettsforhold.

mer mindre

Utdanning

  • 1990 Cand.jur. Universitetet i Bergen
mer mindre

Kompetanse