Home / Menneskene / Reid Fiskaa
Portrett av Reid-Fiskaa

Reid Fiskaa

Partner

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Olav Kyrres gate 21 (Herbarium)
NO-4005 Stavanger
PO Box 277
NO-4068 Stavanger
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Fiskaa arbeider i det vesentligste med juridisk strukturering og gjennomføring av investeringer i næringsvirksomhet og realisering av slike samt omorganisering av næringsvirksomhet, herunder regulering av aksjonær- og deltakerforhold og vurdering av relaterte avtale- og selskapsrettslige spørsmål. Fiskaa har særlig erfaring fra arbeid som nevnt innenfor offshoreserviceindustrien og bistår løpende investeringsselskaper og -fond samt objektselskaper for ulike transaksjoner.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2001 - Partner, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
  • 1997 - 2001 Fast advokat, Kluge Advokatfirma
  • 1995 - 1997 Dommerfullmektig, Dalane Sorenskriverembete
  • 1994 - 1995 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
  • 1993 - 1994 Politifullmektig, Stavanger politikammer
mer mindre

Utdanning

  • 1993 Cand. Jur., Universitetet i Bergen
mer mindre

Kompetanse