Home / Menneskene / Thea Fürst Tyvold
Portrett av Thea-Furst-Tyvold

Thea Fürst Tyvold

Assosiert Partner

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Tyvold er advokat på avdeling for eiendom og entreprise. Hun har tidligere vært tilknyttet avdelingen for Industri, handel og finans. Tyvold jobber hovedsakelig med problemstillinger knyttet til eiendomstransaksjoner og andre typer kjøp og salg av virksomhet, samt selskapsrettslige problemstillinger. Tyvold har også kompetanse på fast eiendoms rettsforhold, kontraktsutforming og konkurranserett. Hun har bred erfaring med rettsprosesser etter over to år som dommerfullmektig ved en av landets største domstoler.

Tyvold bistår aktører med problemstillinger knyttet til næringseiendom, herunder med eiendomstransaksjoner og leiekontrakter for eksisterende eller nye bygg. Oppdragene består ofte i avtaleutforming og forhandlingsbistand. Tyvold arbeider også med samarbeidsavtaler og aksjonæravtaler mellom partene i eiendomsprosjekter. Tyvold er med i CMS Kluges faggruppe for eiendomsforvaltning.

Tyvold gir løpende bistand til klienter om selskapsrettslige problemstillinger. Hennes oppdrag består iblant annet av bistand i oppkjøpsprosesser eller omstrukturering, eksempelvis med generell juridisk og strategisk rådgivning, forhandlinger mellom partene i oppkjøpsprosesser, samt gjennomføring av due diligence-prosesser og utarbeidelse av aksjekjøps- og aksjonæravtaler. Tyvold arbeider særlig med grensesnittet mellom selskapsrett og næringseiendom.

Tyvold har også kompetanse innen konkurranserett. Hun har spesialemner i konkurranserett fra King’s College London, og er del av Kluges konkurranserettslige team. Hun bistår klienter med alle typer konkurranserettslige problemstillinger, herunder fusjonsrelaterte problemstillinger og samarbeidsproblemstillinger. Tyvold har blant annet bistått en rekke selskaper med meldinger til konkurransetilsynet, problemstillinger rundt ulike typer samarbeid, og med compliance-programmer.

Permisjon

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Assosiert partner, Kluge Advokatfirma AS
  • 2019 - 2021 Senioradvokat, Kluge advokatfirma AS
  • 2015 - 2017 Dommerfullmektig, Nordhordland tingrett/Bergen tingrett
  • 2014 - Eksamenssensor, Universitetet i Bergen
  • 2015 - 2019 Advokat, Kluge advokatfirma AS
  • 2012 - 2015 Advokatfullmektig, Kluge advokatfirma DA
  • 2009 - 2011 Arbeidsgruppeleder, Universitetet i Bergen
  • 2009 - 2011 Praktikant ved diverse advokatfirmaer i Oslo og Bergen
mer mindre

Utdanning

  • 2012 Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen
  • 2012 LLM, King’s College London, University of London
mer mindre