Home / Menneskene / Tonje Platou
Portrett av Tonje-Platou

Tonje Platou

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Tonje jobber i Kluges avdeling for offentlig sektor. Hun bistår private og offentlige klienter med rådgivning og tvisteløsning innen offentlige anskaffelser, EU/EØS-rett og arbeidsrett.

Tonje har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo. Hun var vitenskapelig assistent ved Institutt for privatrett, hvor hun skrev masteravhandling om miljøkrav i offentlige anskaffelser. Masteravhandlingen undersøkte den rettslige rekkevidden av miljøkravet i lov om offentlige anskaffelser § 5.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - d.d. Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma AS
  • 2019-2020 Vitenskapelig assistent, Institutt for privatrett, Universitetet i Oslo
  • 2018 Praktikant, advokatfirmaet Kluge AS
  • 2018 Praktikant, advokatfirmaet Haavind AS
  • 2018 Praktikant, advokatfirmaet Hjort DA
  • 2018 Praktikant, advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2014 - 2020 Studentsekretær, advokatfirmaet Wiersholm AS
  • 2010 - 2014 Regional salgssjef, ELIXIA Nordic
mer mindre

Utdanning

  • 2020 Cand.jur., Universitetet i Oslo
mer mindre

Feed

15/09/2021
Hand­lings­pla­nen for økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser...
Re­gje­rin­gen la ny­lig frem hand­lings­pla­nen for å sik­re økt an­del kli­ma- og miljø­venn­li­ge of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser og grønn in­no­va­sjon. Som råd­gi­ve­re i et stort an­tall an­skaf­fel­ses­pro­ses­ser opp­le­ver...