Home / Evenementen / 5e Nationale Conferentie PPS in bouw en infra

5e Nationale Conferentie PPS in bouw en infra

Novotel Rotterdam Brainpark K.P. van der Mandelelaan 150 3062 MB Rotterdam Tel: 010 - 2 532 532

Evenementenarchief
25 november 2009, 09:30 - 17:00

Op woensdag 25 november organiseert het Nederlands Instituut voor de Bouw (NIB) de 5e Nationale Conferentie PPS in bouw en infra.

CMS Derks Star Busmann is kennispartner van deze conferentie. Hein van der Meer en Petra Heemskerk zullen tijdens de parallelsessies dieper ingaan op de juridische aspecten van PPS.

PPS is steeds vaker een serieuze optie voor nieuwe bouwprojecten. Zowel in de utiliteitsbouw, gebiedsontwikkeling als de infrastructuur krijgt deze samenwerkingsvorm steeds meer voet aan de grond. PPS is niet meer alleen voor Rijkswaterstaat en de Rijksgebouwendienst. Steeds meer provincies en gemeenten kiezen voor PPS en daarmee voor transparantie en efficiëntie van het bouwproces.

09.30 uur:

Ontvangst met koffie en thee

10.00 uur:

Welkomstwoord
Roland Classen, projectleider, Nederlands Instituut voor de Bouw
Opening door de dagvoorzitter
Jaap Geluk, programmadirecteur KING - Kennis in het Groot Stakeholders aan het woord

10.05 uur:

Binnen 7 jaar een nieuwe weg
Donné Slangen, projectdirecteur Sneller en Beter, Ministerie van Verkeer en Waterstaat en VROM

10.35 uur:

PPS als businessmodel?
Henri Witteveen, directeur, BAM PPP

11.05 uur:

Provinciale PPS hebben kans van slagen
Mark Jager, gedeputeerde, Provincie Groningen

11.35 uur:

Koffie- en theepauze

12.05 uur:

Nieuwe PPS-projecten als basis voor de toekomst?
Wim Leendertse, projectleider staf DG, Rijkswaterstaat

12.35 uur:

De Verkeersonderneming: Een PPS voorbij de vrijblijvendheid
Laurens Schrijnen, directeur, De Verkeersonderneming

13.05 uur:

Lunchpauze

14.30 uur:

Parellelsessies

16.00 uur:

Plenaire nabeschouwing en slotconclusie

16.15 uur:

Netwerkborrel

Voor een uitgebreid programma en overzicht van alle sprekers verwijzen wij u graag naar de website van het NIB, www.bouw-instituut.nl/pps.

Deelname en inschrijven
De investering voor deze dag bedraagt € 999,- (excl. btw) per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch (netwerk)borrel en een waardevol digitaal naslagwerk.
U kunt zich online inschrijven via de webiste van het NIB, www.bouw-instituut.nl/pps of op één van de onderstaande manieren:

Nederlands Instituut voor de Bouw
Antwoordnummer 10066
5600 VB Eindhoven
T 040 - 2978 610
F 040 - 2972 766
E [email protected]

Sprekers

De foto van Petra Heemskerk
Petra Heemskerk
Partner
Amsterdam
De foto van Hein van Meer
Hein van der Meer
Partner
Amsterdam