Home / Expertise / Employment & Pensions / Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid

Nederland

De Wet Werk en Zekerheid betekent een ingrijpende verandering van het volledige arbeidsrecht. De wet werd gefaseerd ingevoerd gedurende 2015 en 2016. Op deze website worden de verschillende wijzigingen per onderwerp toegelicht. U vindt de informatie via de onderstaande WWZ-tegel.

De websitepagina's worden regelmatig met actuele informatie aangevuld.

Indien u meer specifieke of gedetailleerde informatie wenst, kunt u zich wenden tot de op deze website vermelde arbeidsrechtspecialisten.

Lees meer Lees minder
March 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te or tax la­wy­ers, de­a­ling ef­fec­ti­ve­ly with the e
January 2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the Gui­des to Dis­mis­salsThe CMS Gui­des to Dis­mis­sals are in­ten­ded to help em­ploy­ers an­ti­ci­pa­te the pos­si­ble cour­ses of events when they de­ci­de to ter­mi­na­te an em­ploym
June 2020
CMS Em­ploy­ment & Pen­si­ons Glo­bal Bro­chu­re
In the pe­o­p­le bu­si­ness­The CMS net­work co­vers 43 coun­tries with over 70 of­fi­ces world­wi­de. We ha­ve the lar­gest team of em­ploy­ment spe­ci­a­lists in Eu­ro­pe and a strong pre­sen­ce in the Af­ri­can, Asi­an and La­tin Ame­ri­can mar­kets.From exe­cu­ti­ve con­tracts and

Feed

Toon alleen
June 2018
Glo­bal em­ploy­ment trans­fer cru­ci­al to suc­cess of HP Inc. deal
An­nu­al Re­view 2017-2018
15/04/2016
Wwz in de prak­tijk: de reik­wijd­te van de h-grond