Home / Europa / Nederland / Employment & Pensions / Wet Werk en Zekerheid

Wet Werk en Zekerheid

Terug naar Employment & Pensions

De Wet Werk en Zekerheid betekent een ingrijpende verandering van het volledige arbeidsrecht. De wet werd gefaseerd ingevoerd gedurende 2015 en 2016. Op deze website worden de verschillende wijzigingen per onderwerp toegelicht. U vindt de informatie via de onderstaande WWZ-tegel.

De websitepagina's worden regelmatig met actuele informatie aangevuld.

Indien u meer specifieke of gedetailleerde informatie wenst, kunt u zich wenden tot de op deze website vermelde arbeidsrechtspecialisten.

28/03/2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te...
28/01/2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the Gui­des to Dis­mis­salsThe CMS Gui­des to Dis­mis­sals are in­ten­ded to help em­ploy­ers an­ti­ci­pa­te the pos­si­ble cour­ses...
15/03/2022
CMS Em­ploy­ment & Pen­si­ons Glo­bal Bro­chu­re
Re­thin­king the work­pla­ce. Rein­spi­ring the work­for­ce. Ne­ver be­fo­re ha­ve em­ploy­ee-re­la­ted is­sues been un­der so much scru­ti­ny. In the wa­ke of the post-pan­de­mic ‘Gre­at Re­sig­na­ti­on’ it is no lon­ger a...

Feed

25/05/2018
Glo­bal em­ploy­ment trans­fer cru­ci­al to suc­cess of HP Inc. deal
A glo­bal em­ploy­ment team, span­ning 45 ju­ris­dic­ti­ons and 25 CMS of­fi­ces, was cre­a­ted to hand­le the com­plex la­bour law is­sues cre­a­ted by HP Inc.’s ac­qui­si­ti­on of Sams­ung’s prin­ter bu­si­ness.The trans­fer...
15/04/2016
Wwz in de prak­tijk: de reik­wijd­te van de h-grond
Met de in­voe­ring van de Wet werk en ze­ker­heid heeft de wet­ge­ver in ar­ti­kel 7:669 lid 3 BW acht li­mi­ta­tie­ve ont­slag­gron­den op­ge­no­men: grond a tot en met h (zie: Ont­slag­gron­den). De 'h-grond' is een rest­ca­te­go­rie...