Telecommunicatie advocaten

Wij stellen u graag voor aan ons team

Telecommunicatie heeft invloed op ons dagelijks leven. Door toenemende convergentie van technieken en toepassingen zal deze invloed in de toekomst verder toenemen. Telecommunicatie ontwikkelt zich niet alleen op het gebied van communicatie tussen personen, maar ook tussen apparaten onderling zoals betaling via mobiele telefoon, slimme energiemeters en navigatie.

Als gevolg van deze ontwikkelingen zal er steeds meer behoefte zijn aan de schaarse bronnen waarvan telecommunicatiemiddelen gebruikmaken. Onbelemmerd toegang tot deze bronnen stimuleert de ontwikkelingen van nieuwe mogelijkheden, maar vormen tegelijkertijd een bedreiging voor bestaande marktpartijen en bestaande businessmodellen.

Naast infrastructurele aspecten zoals exploitatie, toegang en neutraliteit van netwerken is het telecommunicatierecht ook nauw verbonden met de inhoud en vorm van de diensten die over de netwerken worden geleverd. Controle en het efficiënt beheren en exploiteren van netwerken aan de ene kant, staan op gespannen voet met het recht op privacy en met netneutraliteit aan de andere kant. CMS heeft - als onderdeel van de internationale CMS-organisatie - een aparte praktijkgroep op het gebied van telecommunicatie. 

De Telecommunicatie Groep van CMS bestaat uit een groot aantal gespecialiseerde advocaten, verdeeld over 54 kantoren in 29 landen, waaronder Centraal en Oost Europa. In een sector die wordt gekenmerkt door snelle technologische ontwikkelingen en daarmee samenhangend, Europese en nationale (markt)regulering, is diepgaande kennis van de sector onontbeerlijk. De CMS Telecommunicatie Groep is door haar geografische spreiding in staat elders in Europa opgedane kennis en ervaring op nationaal en internationaal niveau in te zetten. In Nederland bestaat de telecommunicatiepraktijk uit vier gespecialiseerde advocaten, die marktpartijen adviseren in procedures en bijstaan bij onder meer de volgende onderwerpen:

  • Toegang- en interconnectie tot netwerken en (media-)platforms
  • Tariefregulering
  • Marktanalysebesluiten/marktregulering
  • Privacywetgeving en consumentenbescherming
  • Bouw- en milieuvergunningen voor plaatsing van UMTS-antennes en zendmasten
 
Simon Sanders
Simon Sanders
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Simon Sanders is advocaat binnen onze Praktijkgroep IP/TMC. CMS heeft hem aangetrokken om onze Telecommunicatiepraktijk verder vorm te geven. Voordat Simon bij ons in dienst trad, was hij advocaat en...