Home / Europa / Nederland / German Desk
CMS Nederland Germany Desk

German Desk

in Nederland

Gelet op het traditioneel grote handelsvolume tussen Nederland en Duitsland zijn er op talloze vlakken contractuele relaties tussen internationaal opererende Nederlandse en Duitse ondernemingen – of het nou gaat om agenturen, filialen, holdings, joint ventures of andere vormen van samenwerking. Vaak ontstaan er daarbij misverstanden en zelfs irritatie, hetgeen uiteindelijk te herleiden valt tot de verschillende rechtssystemen van beide landen. Verder blijft ook heden ten dage, de dominantie van het Engels als “lingua franca” ten spijt, de taalbarrière een probleem. Bij onderhandelingen tussen Nederlandse en Duitse zakenpartners wordt bijvoorbeeld meestal het Duits als voertaal gekozen; hierdoor kunnen er interpretatieverschillen ontstaan of nuances verloren gaan.

Daarnaast zijn er natuurlijk veelvuldig grensoverschrijdende geschillen tussen Nederlandse en Duitse partijen.

Als groot internationaal kantoor is CMS in staat tot een op deze Nederlands-Duitse constellaties afgestemde juridische dienstverlening.

De advocaten van onze German Desk beheersen zowel de Nederlandse als de Duitse taal vloeiend. Zij zijn experts op hun vakgebieden in het Nederlandse recht en hebben daarnaast ook kennis van het Duitse recht, deels zelfs met dubbele kwalificaties als Nederlandse advocaten en Duitse Rechtsanwälte.

Zij zijn daarom in staat Nederlandse en Duitse cliënten in hun moedertaal te adviseren en tegelijkertijd de vertaalslag te maken tussen hen en de twee betrokken rechtssystemen. Dankzij de uitstekende afstemming binnen CMS kan er voorts snel en kostenefficiënt gebruik worden gemaakt van de expertise van Duitse CMS collega’s, zowel voor incidentele zaken als voor complexe projecten. Verder kunnen er via de CMS CEE German Desk hiervoor ook Duitstalige advocaten in andere jurisdicties worden ingeschakeld.

Onze expertise

Het team van onze CMS German Desk adviseert al vele jaren met succes Duitse bedrijven op de Nederlandse markt. Bovendien coördineren onze experts de advisering van Nederlandse bedrijven in Duitsland.

De advocaten van de German Desk ondersteunen cliënten op verschillende manieren:

 • als een one-stop-shop voor alle juridische vraagstukken die voortkomen uit grensoverschrijdende economische betrekkingen
 • door een nauwe samenwerking met de advocaten en fiscalisten van CMS Duitsland en andere Duitstalige juristen (bijv. Zwitserland en Oostenrijk, maar ook elders in het buitenland)
 • door een speciale expertise in de belangrijkste sectoren van beide landen, zoals: lifesciences, energie, IT, dienstverlening, machinebouw en automotive
 • door contact met autoriteiten en instellingen, zoals de Kamer van Koophandel.

De advocaten van de German Desk zijn uw onmisbare juridische adviseurs voor uw commerciële activiteiten en investeringen in Nederland en Duitsland. Tot ons dienstenpakket behoren: 

Oprichting van onderneming in Nederland

 • Selectie van beleggingsstrategieën en -vormen
 • Oprichting van vestigingen, joint ventures en dochterondernemingen
 • Advisering bij licentie- en registratieprocedures

Corporate/M&A

 • Fusies en overnames
 • Kapitaalmarkten
 • Private Equity
 • Joint Ventures and Strategische Allianties
 • Investment Funds
 • Corporate Governance
 • Corporate Litigation
 • Vennootschapsrecht, oprichting van vennootschappen, fusies en splitsingen
 • Aansprakelijkheidsvraagstukken en Corporate Compliance

Commercial

 • Evaluatie van het distributiesysteem
 • Import-, export-, handelsagent- en distributieovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

Onroerend goed, bouw en milieu

 • Leasing, huur, koop en overdracht van kantoor- en productie-onroerend goed
 • Huur- , architecten- en constructiecontracten
 • Vergunningen en milieuwetgeving

Fiscaal recht

 • Belastingadvies
 • Fiscale planning
 • Belastingoptimalisatie van investeringen en transacties

Arbeidsrecht

 • Detachering van werknemers, individueel en collectief arbeidsrecht
 • Reorganisaties en ontslag
 • Arbeidsconflicten

Technologie en industriële eigendomsrechten

 • Research en development, IT en multimediacontracten
 • Merk-, patent- en knowhow-licentieovereenkomsten

Arbitrage en procesvoering

 • Alternatieve geschillenbeslechting
 • Preventie en risicobeheer

 

Lees meer Lees minder

Feed

02/10/2014
Joint ventures tussen Nederlandse en Duitse ondernemingen - Workshop 2014
Duitse en Nederlandse bedrijven gaan regelmatig samenwerkingen aan in Duitsland of Nederland. Bij het aangaan van deze cross border joint ventures zijn er veel onderwerpen die de aandacht vragen van de...
03/10/2013
Actuele aspecten M&A in Duitsland en Nederland - workshop 2013
In dit seminar staan enkele actuele ontwikkelingen op het gebied van M & A (Mergers & Acquisitions) in Duitsland en Nederland centraal, waarbij met name wordt gekeken vanuit de positie van de koper. Onder...
04/10/2012
Seminar Actuele Aspecten M & A in Duitsland en Nederland
De overname van of fusie met een bedrijf in Duitsland en Nederland dient onder juridische en fiscale aspecten goed te worden voorbereid en omgezet. In dit seminarstaan de actuele ontwikkelingen op het...
13/09/2012
Seminar flex-BV
Op 12 juni 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel tot invoering van de flex-BV aangenomen. De flex-BV wordt per 1 oktober 2012 een feit. De nieuwe wet maakt de regels voor de BV eenvoudiger en flexibeler...
06/09/2012
Seminar flex-BV
06/10/2011
Juridische en fiscale aspecten van joint ventures tussen Nederlandse en...
Duitse en Nederlandse bedrijven gaan regelmatig samenwerkingen aan in Duitsland of Nederland. Bij het aangaan van deze cross border joint ventures zijn er veel onderwerpen die de aandacht vragen van de...
16/09/2010
Han­dels­ver­te­gen­woor­di­ging in Duitsland
Op donderdag 16 september 2010 organiseren CMS Derks Star Busmann en CMS Hasche Sigle in samenwerking met de Ne­der­lands-Duit­se Handelskamer (DNHK) een seminar omtrent de wettelijke voorwaarden van een...
13/04/2010
Handelsvertreter in den Niederlanden (Duitstalig)
Op dinsdag 13 april 2010 organiseren CMS Derks Star Busmann en CMS Hasche Sigle in samenwerking met de de Ne­der­lands-Duit­se Handelskamer (DNHK) en de Industrie- und Handelskammer in Düsseldorf een seminar...
03/11/2009
Studiedag: Zaken doen in Duitsland
Op dinsdag 3 november a.s. organiseert de Ne­der­lands-Duit­se Handelskamer (DNHK) in samenwerking met DeOndernemer de studiedag: Zaken doen in Duitsland. CMS Hasche Sigle is partner van deze studiedag en...
20/05/2009
Succesvol starten in Duitsland
Op woensdag 20 mei a.s. organiseert de Ne­der­lands-Duit­se Handelskamer (DNHK) het seminar Succesvol starten in Duitsland. CMS Derks Star Busmann is één van de partners van dit seminar. Ton Heebing, advocaat...