Home / Expertise / Tax / Fiscaal ondernemingsrecht

Fiscaal ondernemingsrecht

Nederland

De belastingrechtelijke aspecten van onder andere fusies en overnames, private equity, werknemersparticipatieplannen en structured finance vormen een belangrijk deel van het fiscaal ondernemingsrecht.

Bij een fusie, overname of private equity transactie stelt CMS vast wat voor u de juiste structuur is en werkt deze uit. Zo wordt onnodige heffing van belasting voorkomen en indien mogelijk extra fiscaal voordeel behaald. Daarnaast voeren wij fiscale due diligenceonderzoeken uit naar targets, waarbij fiscale risico's in kaart worden gebracht. Ook voor advies over de fiscale aspecten van het opzetten van investerings- en beleggingsfondsen kunt u bij ons terecht. Tevens schrijven of beoordelen wij de fiscale onderdelen van prospectussen.

Met een werknemersparticipatieplan kunt u uw werknemers financieel laten delen in de resultaten van uw onderneming, maar daaraan is een aantal fiscale aspecten verbonden. Wij kunnen u adviseren over de structurering en de vorm van het werknemersparticipatieplan. Bijvoorbeeld participatie door middel van aandelen, certificaten, opties of SAR's. Bovendien voeren wij de onderhandelingen met de fiscus over de fiscale gevolgen van de implementatie van het werknemersparticipatieplan.

Ook in het kader van structured finance kunnen wij u van gedegen advies voorzien, waarbij wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke belastingefficiency voor betrokken partijen. Voorbeelden van dit soort transacties zijn: tax leases, in- en verkoop van fiscale winstcapaciteit, hybride financieringen en fiscaal transparante entiteiten.

Lees meer Lees minder
16/10/2014
Trans­fer Pri­cing - A stra­te­gic ap­pro­ach for glo­bal...
Sub­scri­be to Tax to­pics
June 2019
CMS Tax Glo­bal Bro­chu­re

Feed

Toon alleen
Gilbert Joskin
18/09/2015
Be­las­ting­plan 2016: be­per­king deel­ne­mings­vrij­stel­ling...
27/01/2015
CMS ad­vi­seert Sun­ri­der bij de toe­tre­ding tot Lon­den­se...
27/11/2013
Fis­ca­le wa­ke-up call voor CV's en VOF's
24/10/2013
DGA recht­streeks aan­spra­ke­lijk bij be­las­ting­schuld...
Etienne Cox
18/07/2013
AN­BI-ver­eis­ten aan­ge­scherpt
19/06/2013
Btw-af­trek bij ver­koop deel­ne­ming?
25/01/2013
Waar­ne­men ter plaat­se, de be­las­ting­dienst komt op vi­si­te.
20/01/2012
CMS be­ge­leidt Vol­ker­Wes­sels bij aan- en ver­koop An­na...
14/06/2011
Btw-af­trek­cor­rec­tie pri­vé-ge­bruik au­to be­perkt door...
05/08/2010
Be­leg­gin­gen kun­nen be­ter af zijn in pri­vé
16/12/2009
Fis­ca­le jaar­ein­de­plan­ning 2009 biedt mo­ge­lijk be­las­ting­voor­deel
09/12/2009
Af­trek­be­per­king voor over­na­me hol­dings en bui­ten­land­se...