Home / Nieuws / CMS staat FC Twente bij in procedure tegen spelersmakelaarskantoor...

CMS staat FC Twente bij in procedure tegen spelersmakelaarskantoor Wasserman (Rob Jansen)

20/02/2017

Dolf Segaar en Tim Wilms hebben FC Twente bijgestaan in een procedure bij de KNVB Arbitragecommissie tegen het kantoor van spelersmakelaar Rob Jansen: Wasserman. Wasserman vorderde van FC Twente een bedrag van circa EUR 900.000 uit hoofde van openstaande facturen. De openstaande facturen betroffen geclaimde commissie voor spelersbegeleiding bij transfers.

FC Twente betwistte enig bedrag aan Wasserman te zijn verschuldigd en stelde zich op het standpunt dat een groot aantal van de door Wasserman gefactureerde bedragen niet waren overeengekomen. Op 9 februari jl. deed de arbitragecommissie einduitspraak. De arbitragecommissie oordeelde dat FC Twente slechts een bedrag van circa EUR 170.000 aan Wasserman diende te betalen. Het resterende bedrag was nu niet opeisbaar volgens de arbitragecommissie, waarbij niet kon worden vastgesteld of dit in de toekomst wel opeisbaar zou worden.

Separaat loopt tussen partijen ook een procedure bij het Nederlands Arbitrage Instituut.

Eerder stonden Dolf Segaar en Tim Wilms FC Twente succesvol bij in de procedure rondom de licentie intrekking van FC Twente.

Juristen

Dolf Segaar
Tim Wilms