Home / Juristen / Katja van Kranenburg - Hanspians
Katja-vanKranenburg-CMS-NL

Katja van Kranenburg - Hanspians

Partner
Advocaat

CMS
Atrium - Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Postbus 94700
1090 GS Amsterdam
Nederland
Talen Engels, Nederlands, Armeens

Katja van Kranenburg-Hanspians leidt de Praktijkgroep Employment & Pensions.

Zij adviseert (internationale) ondernemingen onder meer over (collectieve en individuele) ontslagzaken, medezeggenschap en geschillen met vakbonden, arbeidsvoorwaarden, Expats, beloningsvormen en overgang van onderneming. Daarnaast procedeert zij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke geschillen, waaronder onrechtmatige concurrentie. Binnen het corporate arbeidsrecht adviseert zij ondernemingen over onderwerpen die een rol spelen bij transacties.

Haar advisering kenmerkt zich door de pragmatische en daadkrachtige wijze waarop zij ondernemingen adviseert en ondersteunt bij het nemen van besluiten.

Haar cliënten zijn onder andere (internationale) ondernemingen uit verschillende sectoren, waaronder Hotels & Leisure, Finance en de IT-sector.

Meer Minder

Katja van Kranenburg-Hanspians is recommended.

The Legal 500 EMEA, 2020

Katja van Kranenburg is recommended.

The Legal 500, 2019

“She's always there when you need her, she is always available. She has vast practical knowledge as well."

Acritas Stars, 2018

Relevante ervaring

  • Adviseren van Accor over medezeggenschapsaspecten bij diverse (internationale) transacties.
Meer Minder

Opleidingen

  • Arbeidsrecht, Grotius Academie
Meer Minder

Lidmaatschappen

  • Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland
  • Bestuurslid Employment & Pensions PAG
  • Hoofd Human Capital Agenda bij Dutch Blockchain Coalition
Meer Minder

Feed

Toon alleen
24 juli 2020
Kat­ja van Kra­nen­burg: 'Er moet een di­gi­ta­le was­straat voor ju­ris­ten ko­men'
05 november 2020
Ar­beids­rech­te­lij­ke tips in tij­den van Co­ro­na
In dit we­bi­nar be­spre­ken we on­der an­de­re: 
24/6/2020
Va­kan­tie in co­ro­na­tijd: Waar moet u als werk­ge­ver op let­ten?
27 oktober 2020
Co­ro­na, HR & AVG
Dit we­bi­nar gaat over de AVG-as­pec­ten van Co­ro­na op de werk­vloer. On­der­wer­pen die on­der meer aan de or­de ko­men zijn: 
16/04/2020
Con­sor­ti­um uN­Lock pre­sen­teert pri­va­cy­p­roof co­ro­na-ap­pli­ca­tie
15 april 2020
TOP RAN­KINGS CMS IN LEGAL 500 EMEA 2020
02 april 2020
Co­ro­na Up­da­te Werk­ge­vers
De­tails van de NOW be­kend
25 maart 2020
‘Nood­maat­re­ge­len co­rona­cri­sis voor on­der­ne­mers nog on­dui­de­lijk’
25 maart 2020
CO­VID-19: Legal Q&A
18/03/2019
Co­ro­na en con­ti­nu­ï­teit
06/03/2020
Co­ro­na (CO­VID-19) Legal Team Con­tact Card
05/03/2020
Co­ro­na­vi­rus: be­leid en maat­re­ge­len door werk­ge­ver