Home / Publicaties / Exit van de expat: ontslagmogelijkheden in het Nederlandse...

Exit van de expat: ontslagmogelijkheden in het Nederlandse arbeidsrecht

15/04/2020

In deze bijdrage bespreken Ayşegül Avcı en Niels Koene de mogelijkheden tot ontslag van de expat en de bijzondere regels die gelden ten aanzien van de redelijke gronden en herplaatsingsinspanningen. Naast de redelijke gronden onderzoeken de auteurs of een ontslag langs de route van wanprestatie mogelijk is. Tevens wordt besproken of een repatriëringsbeding een rechtsgeldige ontbindende voorwaarde voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan opleveren. In het artikel wordt ook ingegaan op het juridische kader rondom de expat.

Publicaties
TvO, Tijdschrift voor Ontslagrecht, 2020, nr. 1, p. 37-45
Downloaden
PDF 210,3 kB

Auteurs

Portret van Ayşegül Avci
Ayşegül Avci
Advocaat
Amsterdam
Portret van Niels Koene
Niels Koene
Advocaat
Amsterdam