Expats

Nederland

Onze specialisten van de CMS Expat Desk adviseren (internationale) bedrijven over expats. De advisering heeft betrekking op het arbeidsrecht, visa, werkvergunningen, belasting, pensioen en sociale zekerheidsaspecten. De navolgende onderwerpen komen onder meer aan bod:

 • indienen van de vereiste vergunningen voor zowel expats als gezinsleden om in Nederland te kunnen verblijven en werken;
 • registratie van de werkgever bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
 • mobiliteitsbeleid;
 • internationale opdrachtovereenkomsten;
 • expatovereenkomsten;
 • beëindiging van de expatovereenkomst of internationale opdrachtovereenkomst;
 • de mogelijkheid voor het aanvragen van een belastingaftrek van 30%;
 • de fiscale optimalisatie van een "salary split" en werknemersvoordelen;
 • belastingverplichtingen van werkgevers, multi-state loon en aangiften voor inkomstenbelasting;
 • de toepasselijke pensioenregeling en hoe dient te worden omgegaan met pensioenen in verschillende landen;
 • de mogelijkheden voor internationale transfers van pensioenuitkeringen en doorlopende deelname aan een andere jurisdictie;
 • analyse van de toepasselijke socialezekerheidsregeling(en) en de gevolgen daarvan; en
 • de implementatie van het gewenste socialezekerheidsstelsel.
Lees meer Lees minder
28 maart 2019
CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the CMS Gui­de to Em­ploy­ment Is­sues in M&A Trans­ac­ti­ons.Whi­le mer­gers and ac­qui­si­ti­ons (M&A) tend to be led by cor­po­ra­te...
28 januari 2019
CMS Gui­des to Dis­mis­sals
CMS Em­ploy­ment Prac­ti­ce Area Group is plea­sed to sha­re with you the 2019 edi­ti­on of the Gui­des to Dis­mis­salsThe CMS Gui­des to Dis­mis­sals are in­ten­ded to help em­ploy­ers an­ti­ci­pa­te the pos­si­ble cour­ses...
Sub­scri­be to Em­ploy­ment & Pen­si­ons to­pics

Feed

Toon alleen
15/04/2020
Exit van de ex­pat: ont­slag­mo­ge­lijk­he­den in het Ne­der­land­se ar­beids­recht
In de­ze bij­dra­ge be­spre­ken Ayşe­g­ül Av­cı en Niels Koe­ne de mo­ge­lijk­he­den tot ont­slag van de ex­pat en de bij­zon­de­re re­gels die gel­den ten aan­zien van de re­de­lij­ke gron­den en her­plaat­sings­in­span­nin­gen...
January 2019
CMS On your ra­dar
For em­ploy­ers ope­ra­ting across bor­ders, un­der­stan­ding an em­ploy­er’s free­dom to con­tract with its em­ploy­ees is vi­tal. New laws in in­di­vi­du­al coun­tries, which re­strict this by fil­ling per­cei­ved gaps in...
07/01/2019
Fo­reign com­pa­nies with branch of­fi­ces in Ne­ther­lands fa­ce man­da­to­ry em­ploy­ment...
Fo­reign em­ploy­ers in the Ne­ther­lands of­ten as­sign em­ploy­ees to third par­ties, such as a branch of­fi­ce, for a fixed pe­ri­od of ti­me, ba­sed on an exis­ting em­ploy­ment agree­ment. In this ca­se, par­ties ha­ve...