Regulatorisk

Tilbake til Konkurranse og EU/EØS-rett

Selskaper i regulerte bransjer er under konstant gransking om det bedrives konkurransebegrensende atferd. Med vår inngående, sektorspesifikke, konkurranserettslige ekspertise hjelper vi klienter med å vurdere om markedsatferd er i tråd med regelverket. Vi representerer også klienter i saker overfor sektorspesifikke regulatorer (media, telekom, energi, transport, post etc.) og i rettslige og administrative klager på regulatoriske beslutninger.  Klienter kommer til oss for styrken og dybden av vår bransjekunnskap, og for dens rekkevidde over hele Europa, og også utover Europa. Ved behov, kombinerer vi vår konkurranserettslige ekspertise med den inngående markedskunnskapen hos våre kolleger i CMS’ ulike fokusgrupper. Disse fokusgruppene omfatter mange ulike industrisektorer (TMC, digital, energi etc.).