Home / Europa / Norge / Skatt

Skatt

Vår faggruppe for skatt- og avgift bistår norske og utenlandske klienter med rådgivning og prosedyre på skatteområdet. Våre spesialister innenfor skatt- og merverdiavgift er opptatt av å bygge langsiktige og gode klientrelasjoner.

Selv om klientene representerer et vidt spekter av bransjer har vi særlig bred erfaring knyttet til energi – herunder fornybar, offshore, teknologi og fast eiendom. Vi bistår innenfor hele det skatterettslige området og har særlig kompetanse innenfor bedriftsbeskatning, herunder særskatteregimene for petroleum, shipping og kraft, internasjonal skatt, internprising – inkludert MAP og APA, transaksjoner og restrukturering. Ved behov kan vi trekke på et omfattende nettverk av skatterådgivere tilknyttet CMS over hele verden, herunder en TP gruppe på ca. 200 personer ved kontoret i Paris som benytter alle anerkjente kilder for fastsetting og dokumentasjon av internpriser.

Vi bistår med strukturering og planlegging i transaksjoner og inngår jevnlig på CMS’/CMS Kluge’s team for bistand til transaksjoner og børsnoteringer. Dette inkluderer vederlags- og incentivmodeller m.v. samt utforming og forhandling av skatteklausuler i transaksjonsavtaler.

Gjennom flere tiår har vi vært en betydelig aktør innenfor skatteprosedyre, og våre advokater har de senere år prosedert flere profilerte saker for Høyesterett. Problemstillingene har blant annet omfattet internprising, forhold mellom eier og selskap og omgåelse. Normalt blir vi engasjert på klagestadiet, hvilket vi anser som viktig for å få saken inn i rett spor før en mulig etterfølgende rettslig prøving.

Vi legger stor vekt på konkret og praktisk rådgivning basert på kommersiell forståelse som skaper verdier for våre klienter.

Referanser
I 2014 kom den viktigste Høyesterettsdommen på svært langt tid om skattemessig omgåelse.
Kluge representerte ConocoPhillips.
Kunde: ConocoPhillips

Gjennomslag i viktig sak om verdsettelse av Gjensidige Forsikring.
Kunde: Gjensidigestiftelsen 

The client service is excellent; they are all very nice to work with.

Chambers and Partners, Tax 2020

Feed

18/03/2021
Klu­ge topp­ran­gert i Cham­bers Euro­pe 2020
Cham­bers 2020 er lan­sert, og det er gle­de­lig å se at Klu­ge nok en gang er an­er­kjent som et av Nor­ges le­den­de ad­vo­kat­fir­ma­er. Klu­ge er fort­satt ran­gert helt på topp in­nen to av våre kjerne­om­rå­der;...