Home / Menneskene / Frederik Nordby
Portrett av Frederik-Nordby

Frederik Nordby

Senioradvokat

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Bryggegata 6
NO-0250 Oslo
PO Box 1548 Vika
NO-0117 Oslo
Norge
Språk Norsk, Engelsk

Frederik arbeider primært med offentlige anskaffelser, statsstøtte og annen EU/EØS-rett.

Innenfor offentlige anskaffelser bistår Frederik både offentlige oppdragsgivere og private leverandører i gjennomføringen av konkurranser. Han har særlig erfaring med anskaffelser av komplekse IT-systemer, og har derfor god kjennskap til IT-kontrakter. Han har også bred erfaring med tvisteløsning i saker om offentlige anskaffelser, både for de alminnelige domstolene og for Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Frederik har også bred erfaring innenfor statsstøtte hvor han særlig bistår offentlige virksomheter med utredninger og notifikasjonsprosesser ovenfor EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Frederik har tidligere jobbet i ESAs avdeling for konkurranse og statsstøtte og som vitenskapelig assistent ved Senter for Europarett ved Universitetet i Oslo (UiO). Han er også veileder og sensor ved UiO.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2020 - Senioradvokat, CMS Kluge Advokatfirma AS (tidl. Kluge Advokatfirma AS)
  • 2017 - 2017 Officer, EFTAs overvåkningsorgan, avdeling for konkurranse og statsstøtte
  • 2016 - 2020 Advokat, Kluge Advokatfirma
  • 2014 - 2016 Advokatfullmektig, Kluge Advokatfirma
  • 2013 - 2013 Vitenskapelig assistent, Senter for Europarett
  • 2013 - 2013 Redaktør, EuroRett
  • 2012 - 2012 Praktikant diverse advokatfirmaer
mer mindre

Rangeringer

Frederik Nordby er anbefalt av Legal 500 i kategorien EU and competition.

emea recommended lawyer 2022
mer mindre

Publikasjoner

  • Flere publikasjoner i EuroRett. EuroRett er et juridisk tidsskrift som utgis av Lovdata i samarbeid med Senter for europarett. EuroRett inneholder en gjennomgang av de viktigste avgjørelsene fra EF-domstolen og EFTAdomstolen, samt EØS-relaterte avgjørelser fra norske domstoler.
mer mindre

Utdanning

  • 2008 - 2013 Master i Rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
  • 2005 - 2008 Bachelorgrad i Europastudier, Universitetet i Oslo
mer mindre
12/05/2022
10 key as­pects of the re­vised EU com­pe­tition law in the field of dis­tri­bu­tion...
The new Ver­ti­cal Block Exemp­tion Re­gu­la­tion (VBER) and the new accom­pany­ing Ver­ti­cal Guid­e­li­n­es (VGL) we­re pub­lis­hed on 10 May 2022. The new VBER will en­ter in­to for­ce on 1 Ju­ne 2022 and ap­ply for the next twel­ve years. The new VBER/VGL in­tro­du­ce sev