Home / Menneskene / Jonas Garberg
Portrett av Jonas-Garberg

Jonas Garberg

Advokatfullmektig

Kontakt
CMS Kluge Advokatfirma AS
Allehelgensgate 2, entrance A
NO-5016 Bergen
PO Box 394 Sentrum
NO-5805 Bergen
Norge
Språk Engelsk, Norsk, Portugisisk

Jonas Garberg tiltrådte som advokatfullmektig i CMS Kluge sin avdeling for entreprise i august 2021. Han bistår med rådgivning og tvisteløsning innenfor en rekke forretningsjuridiske områder, særlig innenfor entrepriserett og alminnelig kontraktsrett.

Garberg fullførte sin master i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2021, og skrev masteroppgave om det ulovfestede kontraktshjelperansvaret.

mer mindre

Relevant erfaring

  • 2021 - Advokatfullmektig, CMS Kluge Advokatfirma AS
  • 2021 Stipendiat/skriveplass, Kluge Advokatfirma AS
  • 2019 Arbeidsgruppeleder for 2. studieår, Det juridiske fakultet i Bergen
  • 2018 - 2019 Praktikant, Ulike advokatfirma
mer mindre

Utdanning

  • 2020 Cand.jur., Universitetet i Bergen
mer mindre

Feed

31/05/2022
Fro­kost­se­mi­nar for en­tre­pre­nø­rer om plun­der og heft
CMS Klu­ge in­vi­te­rer til fro­kost­se­mi­nar for en­tre­pre­nø­rer om plun­der og heft - gjen­nom­gang av fersk lag­manns­rett­dom som gir en­tre­pre­nø­ren med­hold, tirs­dag 31. mai 2022. Re­gist­re­ring og fro­kost fra kl...
24/11/2021
Ek­sa­mens­kurs | Ber­gen | 22. og 24. no­vem­ber
Skal du ha ek­sa­men i Ob­li­ga­sjons­rett (JUS136) høs­ten 2021? CMS Klu­ge av­hol­der ek­sa­mens­kurs for stu­den­ter på 3. stu­die­år ved UiB. Un­der­vis­nin­gen fo­ku­se­rer på ek­sa­mens­for­be­re­del­ser, opp­gave­tek­nikk...