Consumentenrecht

In de contractuele verhoudingen tussen consumenten en ondernemers gelden andere regels dan in de contractuele verhoudingen tussen ondernemers onderling. De wet kent aan de consument eenvoudigweg meer rechten en een verdergaande bescherming toe dan aan de ondernemer. Zo heeft een consument de vrije keuze tussen vervanging of reparatie van een product als er iets aan mankeert. Ook kan een consument zich erop beroepen dat een door hem gekocht product niet voldoet aan de verwachtingen die bijvoorbeeld in reclamemateriaal zijn gewekt. Daarnaast verbiedt de wet het gebruik van een aantal bedingen in algemene voorwaarden, wanneer er wordt gecontracteerd met een consument.

Als u zich als ondernemer richt tot de consument is het raadzaam om onder meer uw algemene voorwaarden, reclamemateriaal en gebruiksaanwijzingen door een gespecialiseerde jurist te laten toetsen. De advocaten van CMS beschikken over de daarvoor benodigde kennis en ervaring en kunnen u adviseren over alle aspecten van het consumentenrecht.

Lees meer Lees minder
 
Gesproken taal


Anita Canta
Anita Canta
Coun­sel
Advocaat
Nederland, Utrecht
Na haar studies Nederlands recht en Domeingerichte Economie is Anita ruim vijf jaar werkzaam geweest als advocaat in de brede ondernemingsrechtelijke praktijk.Sinds 2007 maakt zij onderdeel uit van de...