Home / Europa / Nederland / Competition & EU / Mededingingsrecht & Europees recht advocaten

Mededingingsrecht & Europees recht advocaten

Mededingingsautoriteiten en toezichthouders hebben vergaande bevoegdheden. Ze mogen bedrijven aan onderzoeken onderwerpen, commerciële afspraken beoordelen, fusies en overnames verbieden, splitsing van gefuseerde ondernemingen eisen, markten beoordelen en boetes opleggen. Ook loopt u als organisatie het risico van private handhaving, zoals schadevorderingen van andere ondernemingen. Het is daarom van groot belang om aan de regels te voldoen en te zorgen voor effectieve strategieën om risico’s te vermijden. Wij focussen niet alleen op het oplossen van problemen, maar - misschien nog wel belangrijker - ook op het voorkomen van problemen. Wij hebben een groot mededingingsteam dat alles weet van de lastige trajecten die gevolgd moeten worden, in welk land of in welke markt dan ook. Zij zorgen ervoor dat u zich weer volledig kunt concentreren op het ondernemen zelf.

CMS’ mededingings-team is een van de grootste van Europa en is vertegenwoordigd in een groot aantal Europese landen. Daarom fungeren wij voor cliënten als één loket waar ze alle bijstand kunnen vinden die ze in Europa en daarbuiten nodig hebben. Onze mededingingsadvocaten worden ondersteund door ons EU Law-team in Brussel. Het EU Law-team heeft veel praktijkervaring met het omgaan met de Europese Commissie, alle nationale mededingingsautoriteiten en lokale en Europese rechtbanken. Wij staan cliënten bij op alle terreinen van het mededingingsrecht: kartels, distributieovereenkomsten en andere vormen van horizontale of verticale mededinging, machtsmisbruik, concentratiecontrole, private handhaving, staatssteun, onderzoeken en compliance. Omdat we werken met gespecialiseerde sector-teams begrijpen we uw wereld en de zaken waar u tegenaan kunt lopen.

 
Edmon Oude Elferink
Edmon Oude Elferink
Part­ner
Advocaat
Nederland, Amsterdam
België, Brussels
Edmon Oude Elferink is hoofd van het EU & Competition-team in Nederland. Hij opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel en adviseert cliënten over algemeen EU-recht, mededingingsrecht, staatssteun...
Vassilis Karantounias
Vassilis Karantounias
Of Coun­sel
Advocaat
België, Brussels
Vassilis Karantounias serves as an Of counsel in the EU & Competition and the Technology, Media & Communications practices at the CMS EU Law Office in Brussels. He joined CMS in 2018.Vassilis has broad...
Elisabeth Elias
Elisabeth Elias
Advocaat
Nederland, Amsterdam
België, Brussels
Elisabeth Elias is advocaat sinds 1996 en sinds 2002 werkzaam binnen onze Praktijkgroep Mededingingsrecht & EU en opereert vanuit het CMS EU Law Office in Brussel. In Brussel wordt nauw samengewerkt met...
Annemieke Hazelhoff
Annemieke Hazelhoff
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Annemieke Hazelhoff is als advocaat werkzaam binnen onze Praktijkgroep Competition & EU. Zij is gespecialiseerd in mededingingsrechtelijke onderwerpen zoals kartelafspraken, misbruik machtspositie, concentratietoezicht...
Laura Houtman
Laura Houtman
Juridisch medewerker
Nederland, Amsterdam
Laura Houtman is werkzaam binnen de praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor
Marijke Vossen
Marijke van der Vossen
Advocaat
Nederland, Amsterdam
Marijke van der Vossen is werkzaam binnen de praktijkgroep Competition & EU van ons kantoor.