Home / Expertise / Competition & EU / Dawn Raid

Dawn Raid

Nederland

Het kan ook u of uw onderneming overkomen: op een ochtend staat de overheid onverwacht op de stoep. Men wil toegang tot uw administratie, men wil kopieën van uw computers, men wil vragen stellen aan u en uw medewerkers. Men komt bij het ochtendgloren, als het verrassingseffect het grootst is: een "Dawn Raid".

Zo'n dawn raid is vaak het eerste moment waarop zichtbaar wordt dat de overheid u of uw onderneming onderzoekt. Voor het verdere verloop van dat onderzoek, en de uitkomst van de zaak, is het verloop van het bedrijfsbezoek vaak cruciaal. Zaken worden gewonnen of verloren, afhankelijk van hoe u en uw onderneming reageren bij het onverwachte bedrijfsbezoek.

Een groot aantal overheidsinstanties kan onaangekondigd op de stoep staan. CMS heeft een dawn raid team wat altijd voor u klaar staat en 24/7 bereikbaar is. Tevens is het van belang dat u en uw medewerkers weten wat zij wel en niet moeten doen. Wij adviseren u om de onderstaande 10 geboden bij onverwachts bedrijfsbezoek paraat te hebben. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de leden van het dawn raid team of het hoofd van het team: Edmon Oude Elferink.

Lees meer Lees minder
CMS Dawn Raid App
July 2019
CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Glo­bal Bro­chu­re
The CMS Com­pe­ti­ti­on & EU Group is one of the lar­gest com­pe­ti­ti­on teams in Eu­ro­pe and of­fers you the most wi­despread pan-Eu­ro­pean co­ver­a­ge. With mo­re than 180 com­pe­ti­ti­on la­wy­ers ba­sed in 34 coun­tries, our com­pe­ti­ti­on prac­ti­ce is a one-stop so­lu­ti­on for clients across Eu­ro­pe and be­yond through our strong and gro­wing teams in Chi­na, La­tin Ame­ri­ca and Af­ri­ca. To­day’s CMS la­wy­ers are con­ti­nuing a suc­ces­sful track re­cord of mo­re than 50 ye­ars’ ex­pe­rien­ce, co­ve­ring hund­reds of com­pe­ti­ti­on law ca­ses in­clu­ding ma­ny land­mark ca­ses by the EU and na­ti­o­nal courts and com­pe­ti­ti­on au­tho­ri­ties.
Sub­scri­be to Com­pe­ti­ti­on & EU to­pics

Feed

Toon alleen
20/02/2019
ACM gaat meer boe­tes uit­de­len!
04/02/2019
CMS lan­ceert gra­tis mo­bie­le app voor hulp bij in­val­len door me­de­din­gings­au­to­ri­tei­ten
June 2018
Mul­tij­u­ris­dic­ti­o­nal mer­ger con­trol fi­lings – a joi­ned-up ap­pro­ach
An­nu­al Re­view 2017-2018
08/04/2015
De 10 ge­bo­den bij on­ver­wacht be­drijfs­be­zoek ('Dawn Raid')