Home / Expertise / Corporate/M&A / Fusies & Overnames

Fusies & Overnames

Nederland

Het begeleiden van fusies en overnames is een kernactiviteit van CMS. Onze advisering richt zich hierbij op een breed scala aan transacties zoals overnames en afstotingen van private bedrijven waarbij aandelen of specifieke activa en passiva betrokken zijn, privatiseringen en verzelfstandigingen. Ook op het gebied van aandelenbeleggingen, joint ventures en strategische allianties, fusies en splitsingen, overnames van bedrijven in financiële moeilijkheden en herstructureringen hebben wij diepgaande expertise.

Onze transactiekennis beperkt zich niet tot het uitsluitend afhandelen van juridisch-technische kwesties. Het omvat ook het beheer over het gehele proces gedurende de afzonderlijke transactiestadia, inclusief due diligence onderzoeken, belastingstrategieën en structureringsproblemen, contractonderhandelingen en integratie-activiteiten na afronding van de fusie of overname.

Het begeleiden van fusies en overnames vraagt om een grote mate van goed gecoördineerd teamwork. Dankzij CMS zorgen wij voor uitgebreide dekking van alle essentiële markten en rechtsgebieden overal ter wereld. Dit stelt ons in staat experts in te zetten die over alle benodigde vaardigheden beschikken om ingewikkelde en veeleisende fusie- en overnametransacties uit te voeren, zowel in eigen land als in vrijwel elke belangrijke markt ter wereld.

Onze geïntegreerde benadering maakt het verder mogelijk om transactie- en bedrijfsexpertise te combineren met aanvullende kennisgebieden zoals binnenlandse en internationale belastingstrategie, gestructureerde financiering, regelgeving, directievergoedingen en medezeggenschapsrechten van werknemers, antikartelmaatregelen en concurrentie en intellectueel eigendom.

CMS adviseert op dit gebied grote (inter)nationale bedrijven, maar ook kleinere bedrijven met hun eigen specifieke groeiscenario's. Daarnaast staan wij investeringsbanken die als financiële adviseurs optreden voor kopers en overnamekandidaten, curatoren en bewindvoerders van bedrijven in financiële moeilijkheden en managementteams bij.

Lees meer Lees minder

“They have the ability to develop solutions. Their integrity is very high.”

IFLR1000, 2019
June 2020
CMS Cor­po­ra­te / M&A Glo­bal Bro­chu­re
A glo­bal lea­der in Cor­po­ra­te / M&AWe ad­vi­se so­me of the world’s lea­ding com­pa­nies on mer­gers & ac­qui­si­ti­ons, of­ten in chal­len­ging and cross-bor­der si­tu­a­ti­ons. With mo­re than 1,000 la­wy­ers of­fe­ring best-in-class legal ex­per­ti­se across 41 ju­ris­dic­ti­ons
March 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy
Met trots pre­sen­teert de CMS Cor­po­ra­te/M&A groep de elf­de edi­tie van haar jaar­lijk­se Eu­ro­pe­se M&A-on­der­zoek. 560px340pxhtt­ps://me­dia.cms­legal.com/me­dia/em­bed?uni­que_key=bfd4ddeb­be2c42442e25ca7daaa0c5d9&width=720&height=405&au­to­play=fal­se&au­to­lights­of
Sub­scri­be to Cor­po­ra­te/M&A to­pics

Feed

Toon alleen
19/03/2020
CMS Eu­ro­pean M&A Stu­dy 2020
22 januari 2020
CMS be­ge­leidt Mo­sa Meat B.V. bij toe­tre­ding van Nu­tre­co en Lo­wer­car­bon...
21/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce bij de ac­qui­si­tie van Greenock
19/11/2019
CMS be­ge­leidt Es­sent bij koop van duur­za­me ener­gie­maat­schap­pij Van­de­bron
08/11/2019
CMS ad­vi­seert Ar­kan­ce Sys­tems bij de aan­koop van CAD Ac­cent
02/10/2019
BNR Za­ken­doen: Pa­nel over fu­sies en over­na­mes (met Ro­man Tar­la­v­ski van...
Pod­cast
11/09/2019
Ro­man Tar­la­v­ski over da­len­de dea­lac­ti­vi­teit in Eu­ro­pa bij BNR
Sep 2019
CMS Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
Storms bre­wing: Eu­ro­pean M&A Out­look 2019
05/09/2019
M&A-voor­uit­zich­ten in Eu­ro­pa steeds slech­ter
11/07/2019
CMS ad­vi­seert High­lands Be­heer bij aan­koop NTS-Group
03/07/2019
CMS ad­vi­seert Ren­de­ment Uit­ge­ve­rij bij aan­koop Be­las­ting­Be­lan­gen
25/06/2019
Deal­ma­ker van de week: Chris­ti­an Del­ga­do | Mr. Ma­ga­zi­ne